Hvor nyttig er et forum for TSB-ledelse?

I september 2017 deltok mer enn 200 ledere i den første lederkonferansen i TSB. Slike konferanser skal arrangeres hvert år, som ledd i et prosjekt som også omfatter mentorordning og nyhetsbrev for TSB-ledere.

​Fem deltakere på oppstartskonferansen hadde synspunkter på nytten av å delta i et slikt nettverk. 

Foto av Halstein Oskarsen

Halstein Oskarsen

Avdelingssjef for Avdeling for rus- og avhengighet i Vestre Viken

— Jeg er ny i jobben som avdelingssjef og bruker lederkonferansen som anledning til å bli kjent med folk i feltet. Tidligere har jeg blant annet jobbet med psykisk helsevern og i BUF-etat, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling byr på andre utfordringer. Er enhetlig ledelse noe vi kan bruke lederseminaret og andre møteplasser for ledere til å fokusere på? Hvordan kan man sørge for god, enhetlig ledelse når pasientenes tilbud skal settes sammen av bidrag fra flere faggrupper? Samtidig er det en kjensgjerning at tidligere to- og tredelt ledelse i sykehusavdelinger for mange år siden ble erstattet med enhetlig ledelse. Tverrfaglig ledelse er derfor ikke noe enestående som bare gjelder for TSB virksomheter.

Bilde av Gunvor-Elen Kroken

Gunvor-Elen Kroken

Leder for Enhet for korttidsbehandling ved Sykehuset innlandet, avdeling Reinsvoll
 
— Jeg har vært leder i vel to år og en av de første utfordringene var å få ned behandlingstiden fra ett år til tre måneder. Det krever at vi deltar mye mer i videreføring og tilrettelegging der pasienten bor, og jobber mye i  samhandling med andre.  
Jeg har arbeidet innen psykisk helsevern tidligere, og dette er en god sjanse til å møte nye kolleger i TSB. Vi er del av et ungt fagfelt og det er flott om vi kan ende med å snakke samme stammespråk. Min drøm er at vi kommer dit at vi legger det samme i begrepet integrert behandling! 


 Bilde av Sohlberg

Christian Sohlberg

Fagdirektør i Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

—Dette prosjektet kan bli et boost for ledelse i TSB. Strukturen med en årlig møteplass og mentorordning mellom slagene er kjempegod. Det forplikter og sikrer en pågående prosess der vi jobber jevnt og trutt med lederutfordringer, ikke bare på ett løsrevet seminar. Lærdommer fra sånne events har tendens til å drukne i hverdagen og så blir det «business as usual» likevel.
Jeg tenker at et ledernettverk kan fylle oppgaver med å tolke vårt oppdrag, øke forutsigbarheten ved å spotte trender, definere kvalitet og forbedre kommunikasjonen med utenverden. På denne konferansen har vi gjort litt av alt dette. I tillegg bygger og styrker vi vårt selvbilde som del av merkevaren TSB.

Foto av Kari Bussesund

Kari Bussesund

Leder for Seksjon ruspoliklinikker, Oslo universitetssykehus

– Lederkonferansen er et nyttig samlingssted for ledere med mange av de samme utfordringene. Mentorordningen med veiledning i løpet av året skaper en mulighet for å danne nettverk også utenom de årlige samlingene. Å kunne diskutere utfordringer og se på løsninger for å nå mål på tvers av helseforetak kan være en god lederstøtte.
Den første konferansen var en flott introduksjon til veien videre. Hyggelig å bli kjent med nye lederkollegaer og snakke med de du kjenner fra før, i en mer uformell setting. Håper videre konferanser tar tak i utfordringer i feltet. Som eksempel kan nevnes innsatsstyrt finansiering og pakkeforløp. 

Foto av Jan Gunnar Skoftedalen

Jan Gunnar Skoftedalen

Leder for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

— Det er fint å ha et eget forum å drøfte felles spesifikke lederutfordringer som ledere i TSB møter. Det er også bra at vi kan dyrke et fellesskap på tvers av type tiltak. Folk gjør mye ulikt i TSB og vi kan lære av hverandre. Det er også bra å ha et forum å diskutere faglige retningslinjer, pakkeforløp og andre faglige styringssignaler. Det er viktig å få god, målgruppetilpasset informasjon om dette. Målgruppen ledere har ikke all verdens tid og lederbrevene kan spisse og tilgjengeliggjøre informasjon som de trenger i sin oppgaveutførelse.