Juleønsker til TSB-ledere

Hva ønsker Borgar Kolstad, Gabrielle Welle-Strand og Ida Kristine Olsen seg til jul av lederne i TSB?

 

Borgar Kolstad, miljøterapeut, ARA Konnerud, Vestre Viken

– Mitt ønske til lederne i TSB er at de jobber for at de strenge kravene til økonomi Ikke fører til at kravene til medikamenthåndtering og spesialister skyver andre faggrupper ut. En av styrkene til TSB er tverrfagligheten og det meste av de løsninger vi kjenner er ikke medikamentelle løsninger, svært lite av rusbehandling handler om medisiner.

Dessuten ønsker jeg at lederne tilrettelegger for at pasienten og dens behov settes i sentrum for hvilken behandling som gis. Fagfeltet har veldig mange engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. La dem bruke sitt engasjement og faglighet sammen med brukeren til å finne individuelle gode løsninger. Til det formålet er god bruk av feedbacverktøy et glimrende redskap. Brukermedvirkning er viktig, men brukeransvar må bli et tema i 2019. Brukerne må ansvarliggjøres for egen behandling. Svært mange rusavhengige er for gode på ansvarsfraskrivelse.

Gabrielle Welle-Strand, forsker i RusForsk, Oslo universitetssykehus

-Mitt juleønske er at brukere, ledere og forskere sammen skal utvikle spennende forskningsprosjekter som kommer pasienter og klinikere til gode. Så håper jeg at TSB får ressurser til forskning i klinikk, slik at forskningen kan oppleves som noe som gjør arbeidsdagen mer variert og spennende for klinikerne. Forskningens mål bør være å finne ut mer om hvilken type behandling som virker og for hvilke pasienter. Jeg ønsker også at det gis mer midler til å forske på behandling av alkoholavhengighet, da det er det er alkohol som fører til de aller største problemene for enkeltindivider, deres familier og samfunnet.

Ida Kristine Olsen, Leder for SMIL, proLAR Nett- nasjonalt forbund for folk i LAR

–  Det er viktigere enn noen gang at pasientens perspektiv ivaretas i TSB. Pasienttilfredsheten har stor betydning for frafall av behandling, og det er livsviktig å hindre frafall fra LAR fordi medvirkningen ikke blir ivaretatt.

To nye, nasjonale retningslinjer er rett om hjørnet. Jeg håper at de skal brukes slik det er tenkt – som verktøy for å jobbe mest mulig individuelt med personen det gjelder. Å overstyre medikamentvalg så «alle» i LAR ender med å få «foretrukket» medikament er ikke å følge retningslinjer. Folk lever sine liv. Henteordninger er ikke suksessfaktorer nr én i behandling, men at folk endrer livene sine.  
Mitt tredje ønske er at vi skal slutte å overse vanlige folkehelseutfordringer hos de som er i behandling for rus- og avhengighetslidelser. Like mye som en hvilken som helst annen pasientbefolkning trenger vi fokus på kosthold, røyking, fysisk aktivitet, prevensjon og kvinnehelse. Ikke nedprioriter dette fordi det er så mange andre ting i TSB! «Alt» er ikke sært med ruspasienter. Spør og grav om generell helse! Ta symptomer på psykiske lidelser på alvor. Og få fastlegen mer på banen i forhold til LAR-pasienter.