Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

10 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en leder i rus- og avhengighetsbehandling som du tror kan fylle rollen!

Det er Nasjonalt ledernettverk i TSB som ønsker forslag til hvem et lag av gode mentorer skal bestå av.

Hva kreves?
En mentor er en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring. Mentorene i denne ordningen vil lede hver sine nettverksgrupper på 5 andre ledere rekruttert fra hele landet.

For å fylle rollen som mentor for andre ledere i TSB bør en

• være opptatt av ruspasientenes behov for behandling av god kvalitet
• være engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt
• ha tid til og interesse for å veilede andre til å bli gode ledere i TSB
• være interessert i folk og ha god relasjonskompetanse
• være resultatfokusert
• ha godt renommé blant kollegaer og brukere
• ha god omverdensforståelse
• kunne delta på arbeidsseminar for mentorer og TSB-lederkonferansen

Møtes i juni
Mentorene samles til et felles arbeidsseminar i Oslo 4. juni 2019 for å bli forberedt på oppgaven. Nasjonal kompetansetjeneste TSB samarbeider med Steinar Bjartveit i Keiron om å utvikle en felles verktøykasse for det videre arbeidet.

Første gang mentorene møter sin nettverksgruppe, vil være under den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen 12.-13. september 2019. Nettverksgruppene skal siden møtes tre ganger fram til neste årlige konferanse for ledere i TSB høsten 2020.

Vil du bli med i nettverket?
Nettverksgrupper settes sammen på tvers av behandlingsenhet og geografi. Møtetidspunkter og steder for nettverksmøtene avtales i den enkelte nettverksgruppe.

Kjenner du en aktuell mentor?  Kontakt prosjektleder Hilde Harwiss på tsb@ous-hf.no, tlf. 469 59 791 for en uforpliktende prat.

Vil du være med i en nettverksgruppe, gjør du det ved å melde deg på lederkonferansen.

Se også: Plakat om mentorordningen

 


 

Fant du det du lette etter?