Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

10 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en leder i rus- og avhengighetsbehandling som du tror kan fylle rollen!

Det er Nasjonalt ledernettverk i TSB som ønsker forslag til hvem et lag av gode mentorer skal bestå av.

Hva kreves?
En mentor er en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring. Mentorene i denne ordningen vil lede hver sine nettverksgrupper på 5 andre ledere rekruttert fra hele landet.

For å fylle rollen som mentor for andre ledere i TSB bør en

  • ha erfaring fra ledelse i TSB
  • være resultatfokusert
  • være engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt
  • ha god omverdenforståelse
  • være interessert i folk og ha god relasjonskompetanse
  • ha godt renomme blant kollegaer og brukere
  • ha tid til å samle nettverksgruppa tre ganger i året, delta i en samling med andre mentorer og på TSB-lederkonferanse

Møtes i juni
Mentorene samles til et felles arbeidsseminar i Oslo 18. juni 2018 for å bli forberedt på oppgaven. Nasjonal kompetansetjeneste TSB samarbeider med Steinar Bjartveit i Keiron om å utvikle en felles verktøykasse for det videre arbeidet.

Første gang mentorene møter sin nettverksgruppe, vil være under den 2. nasjonale TSB-lederkonferansen 13.–14. september 2018.  Nettverksgruppene skal siden møtes tre ganger fram til neste årlige konferanse for ledere i TSB høsten 2019.

Vil du bli med i nettverket?
Nettverksgrupper settes sammen på tvers av behandlingsenhet og geografi. Møtetidspunkter og steder for nettverksmøtene avtales i den enkelte nettverksgruppe.

Kjenner du en aktuell mentor?  Kontakt prosjektleder Hilde Harwiss på tsb@ous-hf.no, tlf. 469 59 791 for en uforpliktende prat.

Vil du være med i en nettverksgruppe, gjør du det ved å melde deg på lederkonferansen.

Se også: Plakat om mentorordningen

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.