Koronaviruset rammer oss alle, også pasienter og ansatte i TSB

– Vi berøres alle av krisesituasjonen vi er inne i. Det er krevende å være leder i TSB i disse dager, og jeg vil i all enkelhet berømme dere, sier kompetansetjenestens leder Guri Spilhaug i denne utgavens signertartikkel.

Vi berøres alle av krisesituasjonen vi er inne i. Det oppleves som uvirkelig og dramatisk. Vi er, som enkeltpersoner og medmennesker, bedt om å være med på dugnad for å hindre spredning av virus slik at helsetjenesten kan opprettholde funksjon og virksomhet på alle nivåer. Det får konsekvenser for alle som er, eller er i ferd med å bli, pasienter i spesialisthelsetjenesten, men også for alle som er friske og ikke har behov for helsetjeneste.

Nyhetsbildet er mildt sagt skremmende, vi overveldes av urovekkende bilder og reportasjer. Mye er faktapreget informasjon, men vi blir også eksponert for ulike personlige historier og mer eller mindre balanserte diskusjoner i diverse medier. Det er skremmende. Helsemyndighetene har den meget krevende oppgaven å vise oss det store alvoret, så vi følger råd og pålegg, uten at vi får panikk.

Vi kan være enige eller uenige i de tiltak som blir besluttet. Mange kritiserer at man ventet for lenge med å reagere, mens andre er oppbrakt over tiltak som oppleves som altfor omfattende og medfører negative konsekvenser for dem selv. Vi leter etter forståelig informasjon og det er ikke like lett å finne frem på internett. Informasjon til befolkningen endrer seg fra dag til dag. Det som gjaldt i går gjelder ikke i dag. Myndighetene har opprettet informasjon til befolkningen og til helsepersonell på helsenorge.no, helsedirektoratet.no og fhi.no (Folkehelseinstituttet). Informasjonen er grunnleggende den samme og det er all grunn til å anbefale disse offentlige sidene når man søker etter informasjon.

TSB i våre helseforetak driftes innenfor sykehusets rammebetingelser og må forholde seg til sykehusets regelverk og rutiner. Også TSB-avdelingen deltar i den generelle beredskapen på sykehuset for å sikre nødvendig helsehjelp til alle pasientgrupper, med særlig oppmerksomhet på alvorlig syke med behov for intensiv behandling i akuttavdelinger. Mange pasienter med rus- og avhengighetslidelser er i risikogrupper og noen vil trenge intensivbehandling.

Mange steder gjøres det nå noen endringer i behandlingstilbudet for å tilpasse seg situasjonen med karantene og smitterisiko. For å opprettholde kontakt med pasientene vil flere benytte telefon og videoløsninger. Vi har registrert at det oppstår frykt for at behandlingstilbudet innenfor TSB stenges, og det er derfor viktig at man enkelt kan finne den korrekte informasjonen. Mange helseforetak og private aktører er raskt ute med å legge ut informasjon på sine hjemmesider, og dette vil vi også oppfordre dere TSB-ledere til å sørge for.

I disse tider er henvisningsmottakene og/eller vurderingsteamene en viktig ressurs. Her er medarbeiderne som har oversikt over sitt sykehusområde og region. Det er viktig for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere at de kan henvende seg og få gode råd. Vi heier på alle medarbeidere som besvarer telefonen. Vi publiserer i dag et kart over vurderingsteam i Norge. Vi håper det kommer til nytte, og at dere melder fra ved behov for endringer.

På tross av karantenebestemmelser, stengte skoler og barnehager med de utfordringene det gir for drift i sykehus og helseinstitusjoner, så ser vi at helsetjenesten vår fungerer. Både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Det etableres rutiner som fungerer, det planlegges for å kunne håndtere et stort antall alvorlig syke pasienter og det gjøres nødvendige endringer i vanlig drift fra dag til dag. Det man kan kalle en bivirkning av situasjonen er at mange sykehus tar sats og prioriterer virtuelle møterom. Skype, Norsk Helsenett og andre videoløsninger er ingen selvfølge alle steder, men nå ser man virkelig nytten av det. Dette har mange ønsket seg lenge og det heier vi på.

Det er krevende å være leder i TSB i disse dager. Jeg vil i all enkelhet berømme dere. Jeg ser mange eksempler på at dere får det til og står stødig. Dette er en tid der vi ikke skal fyre opp under uro og fortvilelse, men tvert imot vise at vi har en god og robust helsetjeneste bemannet med medmennesker. God vakt.
 

20.3.2020