HELSENORGE

Kvalitet i TSB

Hva er kvalitet i rusbehandling? Dette var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi pasienter med erfaring fra TSB om å sende foto eller film som uttrykker hva de mener er kvalitet. Her er resultatet.

At terapeuten hadde egenerfaring eller likemenn er tilgjengelige, kvaliteter som brukere fremhever. 
 
 
 
Les mer om TSB-lederkonferansen 2018.