Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

Implementering av KvaRus og pakkeforløp – kan det skje samtidig? Ill: Helsedirektoratet

​Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, KvaRus, er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister, som alle TSB-enheter skal registrere i. Forskningsleder Sverre Nesvåg i Regionalt kompetansesenter i Helse Vest (KORFOR) har de siste ukene besøkt de ulike regionene for å spre informasjon og forberede alle på KvaRus.

– Jeg utfordrer alle TSB-enheter til å allerede nå diskutere hvordan de kan forberede implementeringen av KvaRus integrert i kodingene i pakkeforløp. KvaRus kan brukes som en sjekkliste på at enheten har utført de sentrale oppgaver i pakkeforløpet, sier han.

Pakkeforløp og KVARUS

Her kan du se de konkrete spørsmålene og målepunktene i kvalitetsregisteret.

Han ber om at det utpekes kontaktpersoner på to nivåer, både i helseforetak og private avtalepartnere, til to lokale roller i KvaRus: Registeransvarlig (øverste nivå i TSB) og KvaRus-kontakt (enhetsnivå).

Aktuelle personer og spørsmål kan meldes til:
Sverre Nesvåg, registerleder: ness@sus.no / mobil: 908 37 431
Janne Årstad, rådgiver: jnnr@sus.no / mobil: 958 52 865