Lederdilemmaer i rus- og avhengighetsbehandling

Som leder i TSB stilles du overfor dilemmaer som kan virke uløselige. Under seminarer på TSB-lederkonferansen 2018 fortalte disse seks lederne om sine dilemmaer, erfaringer og avveiinger.

Dilemma 1: Individuell eller standardisert rusbehandling?

Den enkelte pasient har rett til å få tilrettelagt behandlingen ut fra sine individuelle behov – samtidig må den enkelte TSB-enhet ha rammer, metoder og målgrupper i sitt behandlingsopplegg. Dilemmaer, erfaringer og løsninger.

Bilde av Toril Andreassen

Toril Andreassen, daglig leder, Stiftelsen Renåvangen:

Stiftelsen Renåvangen: Gruppebasert tilnærming, individrettet oppføling.

 

Bilde av Marte Løvold

Marte Løvold, enhetsleder døgn, Universitetssykehuset Nord-Norge: 
«Her hos oss er det obligatorisk å ……….»

 

Dilemma 2: Pasientfokus eller systemfokus?

Ansatte har ønsker og behov for å gi pasientene god behandling og oppleve en meningsfull hverdag som kliniker, mens det også er systemkrav om rapportering, inntjening og effektivitet.


Bilde av Anita Holmestad

Anita Holmestad, enhetsleder, Tyrilisenteret
Enten eller..?

 

Bilde av Christian Ohldieck

 

Christian Ohldieck, seksjonsleder Helse Bergen
Hva når leder opplever at det man rapporterer på og vurderes etter ikke er det viktigste for kvaliteten i pasientbehandlingen?

Dilemma 3: Dagens praksis eller tilgjengelig kunnskap og fagutvikling?

Pasientbehandlingen i TSB er etablert med utgangspunkt i kunnskap, erfaringer og tradisjoner. Samtidig stilles det krav om å forankre behandlingen i tilgjengelig kunnskap fra blant annet nasjonale faglige retningslinjer og forskning.

 

Bilde av Johanna Stueland Bjørkavåg

 

Johanna Stueland Bjørkavåg, avdelingsleder, Haugaland A-senter: Tilrettelegging – ledelse til tjeneste

 

Bilde av Elin Lysne

 

 

Elin Lysne, seksjonsleder døgn, Helse Førde:
Eksempel - Innføring av feedbackverktøyet NORSE i 2016