Ledernettverkets første kull med mentorer

12 ledere i TSB har i ledernettverkets første år hjulpet fram andre ledere i mentorprogrammet.

Bilde av mentorer
Nyslåtte mentorer: Bakerst fra v Kristin Mohn, Kari Remø Nesseth, Camilla Fjeld, Unni Korshavn, Olaf Bergflødt, Frode Nordhelle,og Andreas Østvik. Forrest: Pia Bjordal, Svanhild Mellingen, Hilde Harwiss (prosjektleder), Kine Haugen, Heidi Bjøntegaard, Øyvind Børresen, Solveig Lie og Espen Arnevik ( leder NK-TSB). Mentorene Eva Karin Løvaas og Ruben Sletteng var ikke tilstede da bildet ble tatt.


15. mai 2017 var første samling for de 15 lederne i TSB som var utvalgte til å være mentorer for lederkolleger. De fikk inspirasjon fra lederutvikler Steinar Bjartveit og fikk med seg en verktøykasse i sitt fremtidige virke som mentor. Under lederkonferansen 2017, ble 12 av de utvalgte mentorene matchet med hver sin nettverksgruppe, som besto av ledere fra hele landet. Fram til neste årlige ledersamling forpliktet mentoren seg til å samle hver sin nettverksgruppe, som ble satt sammen på tvers av behandlingsenhet og geografi, tre ganger.

Utvalgt gruppe

De 12 mentorene ble rekruttert etter snøballmetoden og tips fra klinikere, brukere og andre ledere i TSB. Felles for dem er blant annet at de er 

  • anbefalt av minst to andre ledere gom har godt renomme blant kollegaer og brukere 
  • engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt
  • opptatt av å forstå omverdenen for rusbehandling

Dette var leder-mentorene i TSB-ledernettverkets første år:

Foto av Svanhild Mellingen
Svanhild Mellingen
Seksjonsleder
Seksjon poliklinikk, Avdeling
for rusmedisin, Helse Bergen
svanhild.mellingen@helse-bergen.no

Foto av Kristin Mohn
Kristin Mohn
Enhetsleder
Veksthuset Rogaland, Helse
Stavanger
kristin.mohn@sus.no

Bilde av Olaf Bergflødt
Olaf Bergflødt
Tdl. Avdelingsjef
Avdeling rus- og avhengighet, Vestre Viken olaf.bergflodt@gmail.com

Foto Øyvind Børresen
Øyvind Børresen
Avdelingssjef
Avdeling for rusbehandling
Sykehuset Vestfold
oyvind.borresen@siv.no

Unni Korshavn (Foto Tone Øiern)
Unni Korshavn
Avdelingsjef
Ungdomsavdelingen, Klinikk rus og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital
Unni.Korshavn@stolav.no

Eva Karin Løvaas. Foto Fagrådet innen rusfeltet
Eva Karin Løvaas
Klinikksjef 
Hjellestadklinikken  
eva.karin.loevaas@bergenclinics.no

 

Solveig Lie (Foto: Tone Øiern)
Solveig Lie
Virksomhetsleder
Origosenteret
Solveig.Lie@bymisjon.no

Andreas Østvik (Foto: Tone Øiern)
Andreas Østvik
Enhetsleder 
Rusteamet, Salten DPS,  Nordlandsykehuset HF  Andreas.Ostvik@nordlandssykehuset.no

Kine Haugen Foto: Tone Øiern
Kine Haugen
Seksjonsleder 
Sosialmedisinsk poliklinikk, Sykehuset Østfold 
Kine.Haugen@so-hf.no

Frode Nordhelle (Foto Tone Øiern)
Frode Nordhelle
Enhetsleder
Avdeling rus og avhengighetsbehandling Poliklinikk Sørlandet Sykehus Frode.Nordhelle@sshf.no

Kari Remø Nesseth (Foto Tone Øiern)
Kari Remø Nesseth
Avdelingssjef
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling,
Helse Møre og Romsdal 
Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Camilla Fjeld (Foto: Tone Øiern)
Camilla Fjeld
Nestleder 
Tyrilistiftelsen  
camilla.fjeld@tyrili.no

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.