Nye mentorer i ledernettverkets tredje år

10 ledere i TSB er klare for å hjelpe fram andre ledere i det tredje kullet med nettverksgrupper.

Fra v. Jorunn Lorentsen, Kari Remø Nesseth, Haakon Holmberg, Guri Spilhaug (NKTSB), Gerd Helene Irgens, Margrethe Erlandsen (NKTSB), Bjarte Grov, Hilde Harwiss (NKTSB), Randi Mobæk, Katarina Krokeborg, Brith Sjøvold, Camilla Fjeld. Fraværende: Kine Haugen

4. juni 2019 var første samling for de 10 lederne i TSB som i år er utvalgt til å være mentorer for lederkolleger. De fikk inspirasjon fra lederutvikler Steinar Bjartveit og fikk med seg en verktøykasse i sitt fremtidige virke som mentor. På lederkonferansen i september blir mentorene matchet med hver sin nettverksgruppe, som skal bestå av ledere fra hele landet, på tvers av behandlingsenhet og geografi. Frem til neste årlige lederkonferanse vil mentorene samle hver sin nettverksgruppe tre ganger.  

Utvalgt gruppe

De 10 mentorene har blitt rekruttert etter snøballmetoden og tips fra klinikere, brukere og andre ledere i TSB. Fem av dem har allerede mentorerfaring fra tidligere kull, mens fem ledere tar fatt på oppgaven for første gang. Felles for dem er blant annet at de  

  • er engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt
  • har godt renommé blant kollegaer og brukere
  • er opptatt av å forstå omverdenen for rusbehandling

Kongstanker

Tema for det 3. kullet med nettverksgrupper skal være "Kongstanker". Er jeg en leder eller administrator? Har jeg en kongstanke? Hvorfor skal noen følge meg? Hva vil jeg oppnå med mitt lederskap? Vil jeg egentlig være leder? Med dette som tema, vil lederne i nettverksgruppene denne gangen rette fokuset på seg selv og sitt lederskap. Ønsker du å delta å en nettverksgruppe, melder du deg på i samme skjema som påmeldingen til årets TSB-lederkonferanse.Jorunn Lorentsen
Seksjonsleder
Russeksjonen Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge


Katarina Krokeborg
Avdelingsleder
Avdeling for rusbehandling
Sykehuset i Vestfold


Camilla Fjeld
Nestleder
Tyrilistiftelsen


Kari Remø Nesseth
Avdelingssjef
Avdeling for TSB
Helse Møre og Romsdal

Gerd Helene Irgens
Avdelingssjef
Skuteviken
Bergensklinikken

Kine Haugen
Seksjonsleder
Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling
Sykehuset Østfold

Haakon Holmberg
Fagsjef
A-senteret
Kirkens Bymisjon
​​
Randi Mobæk
Avdelingsleder
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Helse Stavanger

Bjarte Grov
Direktør
Rogaland A-senter

Brith Sjøvold
Direktør
Blå Kors Øst


Fant du det du lette etter?