Nye mentorer søkes

Kjenner du en TSB-leder som kan være aktuell som mentor i Nasjonalt ledernettverk i TSB?  Vi ønsker å komme i kontakt med TSB-ledere som kan være mentor for en nettverksgruppe.

​Det er Nasjonalt ledernettverk i TSB som ønsker forslag til hvem et lag av gode mentorer skal bestå av. ​Ledernettverket tilrettelegger for at nettverksgrupper er møtested der TSB-ledere treffes jevnlig for å utvikle seg som ledere ved å lære av andre. Gruppene ledes av en mentor.

Hva kreves?
En mentor er en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring. Mentorene i denne ordningen vil lede hver sine nettverksgrupper på 5 andre ledere rekruttert fra hele landet.

For å fylle rollen som mentor for andre ledere i TSB bør en

  • være opptatt av ruspasientenes behov for behandling av god kvalitet
  • være engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt
  • ha tid til og interesse for å veilede andre til å bli gode ledere i TSB
  • være interessert i folk og ha god relasjonskompetanse
  • være resultatfokusert
  • ha godt renommé blant kollegaer og brukere
  • ha god omverdensforståelse
  • kunne delta aktuelle samlinger (se nedenfor)

Samlinger
Mentorene samles til et arbeidsseminar i Oslo 3. desember 2021 for å bli forberedt på oppgaven. Nasjonal kompetansetjeneste TSB samarbeider med Steinar Bjartveit i Keiron om å utvikle en felles verktøykasse for det videre arbeidet.

Første gang mentorene møter sin nettverksgruppe, vil være på en felles oppstartsamling 7. januar 2022, sentralt i Oslo. Nettverksgruppene skal siden møtes tre ganger det kommende året.

Vi ønsker i tillegg å styrke lederutviklingen mellom mentorene og inviterer til en to-dagers mentorsamling, hvor også mentorene vil få faglig påfyll og styrket nettverk seg i mellom. Vi kommer tilbake med datoene for denne samlingen.

Vil du bli med i nettverket?
Nettverksgrupper settes sammen på tvers av behandlingsenhet og geografi. Møtetidspunkter og steder for nettverksmøtene avtales i den enkelte nettverksgruppe.

Kjenner du en aktuell mentor? Kontakt prosjektleder Hilde Harwiss på tsb@ous-hf.no, tlf. 911 06 658, for en uforpliktende prat.

 

Årets mentorer

Nåværende mentorer er Jorunn Lorentsen, Kari Remø Nesseth, Haakon Holmberg, Gerd Helene Irgens, Bjarte Grov, Randi Mobæk, Katarina Krokeborg, Brith Sjøvold og Camilla Fjeld og Kine Haugen (ikke på bildet). Her på mentorkurs med Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Steinar Bjartveit.

Fant du det du lette etter?