Ole Hope

Denne utgavens svar på «fem kjappe» er fra en TSB-leder med bakgrunn fra Sjøkrigsskolen. – Kompetente og engasjerte mennesker er selve drivkraften i det å være leder, sier adm dir i Stiftelsen Bergensklinikkene. Ellers setter Ole Hope pris på påminninger om at det sjelden er enkle svar på sammensatte spørsmål. 

 

Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

Jeg har ikke direkte pasientkontakt daglig. Imidlertid møter jeg i brukerutvalg, og møter brukerrepresentanter i andre sammenhenger. Den viktigste kunnskapen jeg har fått gjennom denne kontakten er en innsikt i den enorme ressursen våre pasienter representerer kompetansemessig i forhold til den behandlingen vi skal tilby.

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder? 

Jeg er en mål- og resultatdrevet leder. Den forskjellen jeg ønsker å gjøre er å sikre oppmerksomhet på systematisk arbeid med kvalitets- og resultatoppfølging, for å sikre at vi gjør alt som er i vår makt for å skape gode resultater for pasientene.

Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

Som ikke-kliniker, skal jeg ikke påta meg en rolle hvor jeg fremstår med egengenerte svar på et svært komplisert og sammensatt spørsmål. Imidlertid vil jeg sitere en østerisk leder innen rusbehandling jeg hørte i forrige uke. «Skal vi bare fokusere på en ting, handler det i bunn og grunn om å få bukt med overgrep, mishandling og omsorgssvikt av barn».

Hvilken bok har inspirert deg mest i forhold til jobben du gjør nå?

Det må være den populærvitenskapelige boken «Freakonomics». En bok som handler om å anvende økonomisk teori og metodikk for å se bak tilsynelatende enkle sammenhenger. Alt er nemlig ikke det det utgir seg for å være. Årsak–virkningssammenhenger er en komplisert materie å finne ut av. Boken er kanskje et viktig bidrag mot populismen og enkle svar på sammensatt spørsmål.

Dette gir meg ny energi:

Å arbeide sammen med kompetente og engasjerte mennesker er selve drivkraften i det å være leder. Uten engasjement, forsvinner energien som skal holde oss i gang.

Jeg får i tillegg energi av å holde faglige foredrag for motiverte og lydhøre tilhørere. For meg handler faglige foredrag om mitt fag – strategisk endring. Jeg tillater meg å holde noen slike hvert år.

Harde fakta:

 
Navn: Ole Hope

Stilling: Administrerende direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene

Født: 31. mai 1963

Utdannelse: Økonom fra Sjøkrigsskolen, MBA i strategisk ledelse fra NHH og PhD i strategisk endring fra NHH.

På skrivebordet nå: Et utkast til oppfølgingsprosess i prøvetid for nytilsatte, samt sakspapirer fra siste AMU møte. I tillegg ligger forberedelsesdokumenter til et internt strategiseminar.