Ønsker du deg brukerråd til jul?

Da kan du få leie brukerrådet til Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus i oppstartsfasen.

​Den pågående pandemien har ført til at mange brukerråd nå møtes digitalt. Dette var bakgrunnen for at Marius Sjømæling, medlem av brukerrådet i ARA, fikk ideen om at de også kunne bistå andre TSB-miljøer som trenger hjelp til å få på plass et brukerråd. Han har fått med seg resten av ARAs brukerråd på å være åretes julegave til TSB-ledere som ønsker seg dette.

Digitale brukerrådsmøter fungerer overraskende bra, sier Marius Sjømæling, generalsekretær i organisasjonen Barn av Rusmisbrukere. Vi vil derfor tilby TSB-ledere som trenger drahjelp til å få på plass brukerråd, å bruke oss i en oppstartsfase. Vi har også god kontakt med brukerrepresentanter fra hele landet, og kan bidra med å mobilisere og støtte nye brukerrepresentanter i TSB.

Digitalt brukerrådsmøte

Det å konkretisere oppgaver og forventninger er viktig når en skal etablere brukerråd.
Leder av brukerrådet, Kari Sundby fra pårørendeorganisasjonen Ivareta, forteller at andre TSB-ledere gjerne kan kopiere mandatet til brukerådet i Oslo universitetssykehus.

En regelmessig dialog gjennom faste møteplasser og tydelige oppgaver, er viktig for å kunne lykkes i samarbeidet mellom brukerråd og ledelse, understreker Sundby. Brukerrådets medlemmer kommer fra ulike interesseorganisasjoner som bygger på bearbeidet og kvalitetssikret erfaringsbasert kompetanse. Et bredt sammensatt brukerråd sikrer derfor en bredde som bidrar til utviklingen av gode helsetjenester for den enkelte.

Interesserte TSB-ledere er velkomne til å sende en e-post til Kari Sundby på kari.sundby@ivareta.no, så finner dere ut av det praktiske sammen.

Brukerråd kan være en verdifull ressurs for lederskapet i TSB.Her kan du lese mer om erfaringene til leder for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Anne Beate Sætrang.

Se mandat og sammensetning av brukerrådet i ARA, OUS (PDF)