Personellsammensetning i TSB

Det blir flere spesialister i TSB, og andelen personale uten relevant fagbakgrunn synker.

Mellom 2009 og 2018 økte andelen helsefaglige ansatte (leger, psykologer, sykepleiere og vernepleiere) fra 39 til 55 prosent av årsverkene i TSB.

I 2019 var det 4503 ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbbehandling. Det er en økning på nesten 10 prosent fra 2014. Andelen uten formell helsefaglig bakgrunn har sunket fra 25 prosent i 2014 til 18 prosent i 2019.

Noen tendenser:

  • 47 prosent av de TSB-ansatte har helsefaglig bakgrunn.
  • Andelen med sosialfaglig bakgrunn og annen universitets- og høyskoleutdanning er nokså konstant, men de utgjør en synkende andel av totalen.
  • Andelen TSB-ansatte med relevant sosial- eller helsefaglig bakgrunn begynner å nærmer seg nivået på helseområdet psykisk helsevern (72 prosent i TSB mot 76,5 prosent i PHV)

Målt fra 2009 har det blitt 15 prosent flere helsefaglige ansatte (leger, psykologer, sykepleiere og vernepleiere) i TSB.  Antallet sosialfaglige årsverk er omtrent den samme i 2018 som i 2009.

Spesialistene kommer?

Behandling i spesialisthelsetjenesten skal garanteres av spesialister. Det var i 2020 130 spesialister i rusmedisin som hadde gjennomført utdanningsprogrammet  innen rus- og avhengighetsmedisin. (SSB, Legeforeningen) Et liknende program for psykologer har tilført feltet 192 har spesialister i rus- og avhengighetspsykologi. I tillegg har 82 spesialister i psykiatri arbeid i TSB.

Tabell over ansatte i TSB fordelt på enkelte yrkesgrupper 2018-2019 (SSB)