Status for fritt behandlingsvalg

I 2017 benyttet 248 ruspasienter seg av Fritt behandlingsvalg, til  en kostnad av 62,9 millioner kroner.

 

Fra opprettelsen av ordningen i 2015 og fram til september 2018, har Helfo godkjent ni Fritt behandlingsvalg-virksomheter (FBV-virksomheter) innen TSB. 

Helfo har godkjent totalt 46 FBV-virksomheter, hvorav ni skal yte tjenester til TSB-pasienter. Størst andel utbetalinger fra ordningen går til somatiske helsetjenester. I 2017 mottok 248 ruspasienter et FBV-tilbud. Med utgifter på 62,9 millioner kroner i 2017, er TSB helseområdet som har hatt størst utbetalinger per pasient.

Les mer: 
Status for godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg (Helsedirektoratet)

 

De ni FBV- virksomhetene i TSB er 

  • 12-Trinnsklinikken , Fana
  • Stiftelsen Karmsund, Avaldsnes
  • KOA Psykisk Helse AS, Rødbergsodden
  • Vitalis Helse, Kragerø
  • KOA Krakken, Revetal
  • Mestringshusene, Notodden
  • Care Service, Tvedestrand
  • Blå Kors Loland Behandlingssenter, Øvrebø
  • Fjordhagen Drift AS, Tau (godkjent fra 04.10.17 - p.t ikke valgbar)