HELSENORGE

Takk for sist!

TSB-lederkonferansen 2021 ble avholdt 16.-17. september, på Quality hotel Expo, Fornebu. Nesten 200 ledere deltok for faglig påfyll og knytting av nye kontakter.

Hovedtema for årets TSB-lederkonferanse var «Handlingsrommet». Begrepet rommer mange aspekter ved ledelse, og handlingsrommet kan oppfattes svært ulikt. Ordskyen nedenfor oppsummerer hvordan TSB-lederne karakteriserer sitt handlingsrom med ett ord.

Ordsky om handlingsrommet 


Hovedinnleder Jon Morten Melhus holdt i det faglige innholdet på konferansens første dag. Temaet var «Begeistringsledelse» og handlet om hvordan lederen best skal få gode resultater gjennom å motivere og inspirere sine medarbeidere.

Foredragsholder Jon Morten Melhus 

Hva vil TSB-ledere gjøre mindre av, og hva vil de gjøre mer av?
Dette var spørsmålet Melhus stilte forsamlingen, og i presentasjonen vises også svarene han fikk.

Presentasjon av Jon Morten Melhus: Begeistringsledelse – Latterlig lurt (PDF)

Bruk nettverket!
Som på tidligere lederkonferanser, oppga nesten alle deltakerne (97 prosent) som besvarte evalueringen, at de har blitt kjent med nye TSB-ledere. Nettopp dette er en viktig målsetting for konferansen, og vi håper at alle benytter seg av verdien det er å ha kontakter i TSB-ledernettverket.

Ønsker du å holde kontakt med andre TSB-ledere? Da kan du melde deg på en nettverksgruppe. I nettverksgruppen får du muligheten til å arbeide med et konkret endringsprosjekt i din enhet, og diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere. Les mer og meld deg på her.

Neste TSB-lederkonferanse finner sted 15.-16. september 2022, også denne gangen på Quality hotel Expo på Fornebu.