Tips til å redusere drop-out

E-læring og annet opplæringsmateriell, sjekkliste på web og under tastaturet og oppsummeringer av lokale erfaringer med å forebygge drop-out fra TSB, kan være til hjelp for å hindre frafall.

​Hva er drop-out?

Kort video med introduksjon til kunnskapsgrunnlaget (lenke til Youtube)

 

​Sjekkliste

I samarbeid med regionale dropout-team har Nasjonal kompetansetjeneste TSB laget en sjekkliste over tiltak for å hindre drop-out fra rusbehandling.

Du kan bestille sjekklisten som tastaturunderlag og bruke den i kominasjon med elektronisk versjon av sjekklisten:

Bilde av tastaturunderlag med lenke til artikkel


 

Bilde av ansatt som bruker sjekkliste
Tastaturunderlag er gratis og kan bestilles fra tsb@ous-hf.no

 

​E-læring

Nasjonal kompetansetjeneste TSBs e-læringskurs gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out  (varighet 30 minutter).

Kurset er også tilgjengelig via helseforetakenes læringsportaler.  

 

​Lær av lokale erfaringer

Rapporten Hindre drop-out fra rusbehandling oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 


Lenke til utgave av skriftserie