TSB er underforsket

Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

Graf: Andel årsverk i sykehusene i TSB vs andre helseområder og andelen driftsmidler til forskning ifht andre helseområder
Prosentandel forskning og ansatte fordelt på helsefagområder i spesialisthelsetjenesten Kilder: Samdata og NIFU, 2015


Sett i forhold til fagområdets størrelse målt for eksempel i antall årsverk (se graf), er forskningsvirksomheten i TSB mye lavere enn for både somatisk og psykisk helsevern.

Dette går fram i en rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB, utarbeidet på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Rapporten analyserer ni ulike faktorer som rammer om faget TSB, og gir 20 konkrete anbefalinger til hvordan helseforetakene og andre aktører kan bidra med å styrke disse rammefaktorene.

En av anbefalingen er at alle universitetssykehus utvikler en egen forskningsstrategi for TSB og at det etableres regionale forskningsnettverk under universitetssykehusenes ledelse.


Les mer: Faglige rammer for TSB, rapport