TSB-Lederbrev

Er du leder i TSB? I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset deg. Her formidles kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler. Og her deler vi hverandres kunnskap om og erfaring med ledelse av TSB.

 

Nasjonalt nettverk for ledere i TSB utgir et nyhetsbrev med informasjon om ledelse i TSB, «rett i postkassa». Brevet  utkommer åtte ganger i året. Andre aktiviteter i ledernettverket er en mentorordning og lederkonferanser.
Tema i brevene er blant annet 

  • Opplæringstiltak
  • Nasjonale faglige prosesser føringer
  • Erfaringer fra andre ledere   
  • Relevante arrangementer

Ønsker du å få tilsendt neste utgave av Lederbrevet til din epostadresse?

 

Tidligere utgaver av lederbrevet 

Lederbrev nr 5, 2020
Lederbrev nr 4, 2020
Lederbrev nr 3, 2020
Lederbrev nr 2, 2020
Lederbrev nr 1, 2020
Lederbrev nr 8, 2019
Lederbrev nr 7, 2019
Lederbrev nr 6, 2019
Lederbrev nr 5, 2019
Lederbrev nr 4, 2019
Lederbrev nr 3, 2019
Lederbrev nr 2, 2019
Lederbrev nr 1, 2019

Eldre utgaver av lederbrevet kan fås ved å ta kontakt på tsb@ous-hf.no.

​Fem kjappe / Ny som leder i TSB

Korte intervjuer med ledere i TSB

Utgave nr 1, 2017: Kristin Holum Smedsrud
Utgave nr 2, 2017: Ole Hope
Utgave nr 3, 2017: Geir Ebbestad
Utgave nr 4, 2017: Trine Lise Johannesen
Utgave nr 5, 2017: Trude Rød
Utgave nr 6, 2017: Toril Andreassen
Utgave nr 1, 2018: Aino Lundberg
Utgave nr 2, 2018: Kari Lossius
Utgave nr 3, 2018: Åse Prestvik
Utgave nr 4, 2018: Randi Mobæk
Utgave nr 5, 2018: Kine Haugen
Utgave nr 6, 2018: Kari Marie Remø Nesseth
Utgave nr 7, 2018: Anders Dalsaune Jansen
Utgave nr 8, 2018: Finn Johansen
Utgave nr 1, 2019: Bjørn Vådal
Utgave nr 5, 2019: Berit Aasen
Utgave nr 6, 2019: Thomas Svendsen
Utgave nr 7, 2019: Jan Elverum
Utgave nr 1, 2020: Jonas Uchermann
Utgave nr 5, 2020: Ola Jøsendal

Signert

Lederartikler, signert leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Utgave nr 1, 2017: Kobling gir kraft! 
Utgave nr 2, 2017: Tør å spørre om rusbehandling virker!
Utgave nr 3, 2017: Veien inn i rusbehandling må bli enklere
Utgave nr 2, 2018: Å bli hørt på veien til rusfrihet
Utgave nr 1, 2019: En synlig TSB
Utgave nr 2, 2019: Helse Nord på offensiven
Utgave nr 3, 2019: Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter?
Utgave nr 5, 2019: TSB-kartet i Norge
Utgave nr 6, 2019: Forbedre tilbudene til kvinner i LAR!
Utgave nr 7, 2019: Forny regelverket rundt tvang i TSB!
Utgave nr 1, 2020: Hvem er ROP-pasientene?
Utgave nr 2, 2020: Koronaviruset rammer oss alle, også pasienter og ansatte i TSB
Utgave nr 3, 2020: TSB-pasientene i nedstengingens tid
Utgave nr 4, 2020: Lær av erfaringene med koronaviruset!
Utgave nr 5, 2020: Nye redskap for mer likeverdige helsetjenester i TSB i hele landet

Verktøy og virkemidler

Utgave nr 1, 2017: Verktøy for lokal implementering av nasjonale retningslinjer
Utgave nr 2, 2017: Tips til å redusere drop-out
Utgave nr 3, 2017: Kurs for dem som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, Hva er gangen inn i behandling?
Utgave nr 4, 2017: Seks tips til godt offentlig - privat samarbeid
Utgave nr 5, 2017: Hva er TSB?
Utgave nr 6, 2017: Kunnskapsformidling og veiledning om anabole steroider
Utgave nr 1, 2018: Kurs i bruk av feedbackverktøy
Utgave nr 2, 2018: Nettverksgrupper - en ressurs for TSB-ledere
Utgave nr 3, 2018: Sjekkliste for å hindre drop-out
Utgave nr 4, 2018: Håndbok om Asperger og rus
Utgave nr 5, 2018: Bli bedre på den vanskelige samtalen
Utgave nr 6, 2018: Feedbackverktøy - fra teori til praksis
Utgave nr 7, 2018: Hvordan planlegge god opplæring
Utgave nr 8, 2018: Tips om brukeransettelser
Utgave nr 1, 2019: Nye gap-undersøkelser
Utgave nr 2, 2019: E-læringskurs i pakkeforløp (grunnkurs), E-læringskurs i pakkeforløp (videregående)
Utgave nr 3, 2019: Håndbøker og manualer for TSB
Utgave nr 4, 2019: Lokale kurs i feedbackverktøy
Utgave nr 5, 2019: Faktaark om rusmiddelvirkninger
Utgave nr 6, 2019: Slik rekrutterer vi spesialister
Utgave nr 7, 2019: Podcaster om rus- og avhengighet
Utgave nr 1, 2020: Lederperspektiv på feedbackverktøy
Utgave nr 3, 2020: Hverdagskompetanse
Utgave nr 5, 2020: Lær av og diskuter variasjonene i bruk av TSB-tjenester!


Pakkeforløp i praksis

Vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

Utgave nr 7, 2018: Unni Korshavn
Utgave nr 8, 2018: Anne Beate Sætrang
Utgave nr 1, 2019: Brith Sjøvold, Felles pasientinformasjon om pakkeforløp
Utgave nr 2, 2019: Helse Bergen
Utgave nr 3, 2019: Ruben Sletteng
Utgave nr 4, 2019: Anna Kuhlefelt
Utgave nr 2, 2020: Hva har pakkeforløpet ført til?

Personvernerklæring

TSB-ledernettverket sender ut nyhetsbrev for ledere i TSB, ”Lederbrevet”, cirka 8 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for Lederbrevet er ledere i TSB, men også andre interessenter kan abonnere.

Fant du det du lette etter?