TSB-Lederbrev

Er du leder i TSB? I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset deg. Her formidles kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler. Og her deler vi hverandres kunnskap om og erfaring fra ledelse av TSB.

 

Nasjonalt nettverk av ledere i TSB utgir et lederbrev med informasjon om ledelse i TSB, «rett i postkassa».  Brevet  utkommer åtte ganger i året. Andre aktiviteter i ledernettverket er en mentorordning og lederkonferanser.
Tema i brevene er

  • Opplæringstiltak
  • Nasjonale faglige prosesser føringer
  • Erfaringer fra andre ledere   
  • Relevante arrangementer

Ønsker du å få tilsendt neste utgave av lederbrevet til din epostadresse?

 

Tidligere utgaver av lederbrevet 

Lederbrev nr 1, 2017
Lederbrev nr 2, 2017
Lederbrev nr 3, 2017
Lederbrev nr 4, 2017
Lederbrev nr 5, 2017
Lederbrev nr 6, 2017
Lederbrev nr 1, 2018
Lederbrev nr 2, 2018
Lederbrev nr 3, 2018
Lederbrev nr 4, 2018
Lederbrev nr 5, 2018
Lederbrev nr 6, 2018
Lederbrev nr 7, 2018
Lederbrev nr 8, 2018
Lederbrev nr 1, 2019
Lederbrev nr 2, 2019

​Fem kjappe

Korte intervjuer med ledere i TSB
Utgave nr 1, 2017: Kristin Holum Smedsrud
Utgave nr 2, 2017: Ole Hope
Utgave nr 3, 2017: Geir Ebbestad
Utgave nr 4, 2017: Trine Lise Johannesen
Utgave nr 5, 2017: Trude Rød
Utgave nr 6, 2017: Toril Andreassen
Utgave nr 1, 2018: Aino Lundberg
Utgave nr 2, 2018: Kari Lossius
Utgave nr 3, 2018: Åse Prestvik
Utgave nr 4, 2018: Randi Mobæk
Utgave nr 5, 2018: Kine Haugen
Utgave nr 6, 2018: Kari Marie Remø Nesseth
Utgave nr 7, 2018: Anders Dalsaune Jansen
Utgave nr 8, 2018: Finn Johansen
Utgave nr 1, 2019: Bjørn Vådal

Signert

Lederartikler, signert leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Utgave nr 1, 2017: Kobling gir kraft! 
Utgave nr 2, 2017: Tør å spørre om rusbehandling virker!
Utgave nr 3, 2017: Veien inn i rusbehandling må bli enklere
Utgave nr 2, 2018: Å bli hørt på veien til rusfrihet
Utgave nr 1, 2019: En synlig TSB
Utgave nr 2, 2019: Helse Nord på offensiven

Visste du at..

Utgave nr 1, 2017: 4 X Lars, 5 X Tone og 5 X Kari
Utgave nr 2, 2017: Personellsammensetning i TSB
Utgave nr 3, 2017: Antall vurderingsinstanser krymper
Utgave nr 3, 2018: E-læring som virkemiddel
Utgave nr 5, 2018: Mestre rus
Utgave nr 6, 2018: Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet, pårørendeinvolvering
Utgave nr 7, 2018: Maler til bruk i implementeringsarbeid
Utgave nr 1, 2019: Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter

Verktøy og virkemidler

Utgave nr 1, 2017: Verktøy for lokal implementering av nasjonale retningslinjer
Utgave nr 2, 2017: Tips til å redusere drop-out
Utgave nr 3, 2017: Kurs for dem som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, Hva er gangen inn i behandling?
Utgave nr 4, 2017: Seks tips til godt offentlig - privat samarbeid
Utgave nr 5, 2017: Hva er TSB?
Utgave nr 6, 2017: Kunnskapsformidling og veiledning om anabole steroider
Utgave nr 1, 2018: Kurs i bruk av feedbackverktøy
Utgave nr 2, 2018: Nettverksgrupper - en ressurs for TSB-ledere
Utgave nr 3, 2018: Sjekkliste for å hindre drop-out
Utgave nr 4, 2018: Håndbok om Asberger og rus
Utgave nr 5, 2018: Bli bedre på den vanskelige samtalen
Utgave nr 6, 2018: Feedbackverktøy - fra teori til praksis
Utgave nr 7, 2018: Hvordan planlegge god opplæring
Utgave nr 8, 2018: Tips om brukeransettelser
Utgave nr 1, 2019: Nye gap-undersøkelser
Utgave nr 2, 2019: E-læringskurs i pakkeforløp (grunnkurs), E-læringskurs i pakkeforløp (videregående)

Nyheter fra feltet

Utgave nr 1, 2017: Mentor-korps for ledere i TSB
Utgave nr 2, 2017: Kunnskap som skal bygge konsensus
Utgave nr 3, 2017: Vi trenger kart og kompass
Utgave nr 2, 2018: Kvalitetsregister for TSB kommer!
Utgave nr 3, 2018: Er du forberedt på pakkeforløp?
Utgave nr 4, 2018: Slik bygger vi TSB i nord
Utgave nr 5, 2018: Høie understreker aktivitetskrav knyttet til til "lunkne" senger, Rydder i uhjemla husorden
Utgave nr 6, 2018: Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?
Utgave nr 7, 2018: Personalopplæring i TSB
Utgave nr 8, 2018: 20 år med LARJuleønsker til TSB-ledere
Utgave nr 1, 2019: Ferske erfaringer med bruk av feedbackverktøy
Utgave nr 2, 2019: Møter spesifikke lederutfordringer i TSB sammen

Signalet

Nyheter om om sentrale føringer for ledelse i TSB
Utgave nr 1, 2017: Pakkeforløp for TSB 
Utgave nr 3, 2017: Alle partier har hjerte for TSB
Utgave nr 4, 2017: Lite fokus på rus i DPS
Utgave nr 5, 2017: 102 høringssvar om pakkeforløp i TSB
Utgave nr 1, 2018: Ny opplysningsplikt til barneverntjenesten, Sykehustalen 2018 
Utgave nr 2, 2018: Steroidepasientene kommer!
Utgave nr 5, 2018: Derfor gleder vi oss til LAR-konferansen
Utgave nr 7, 2018: Det store bildet
Utgave nr 1, 2019: Fortsetter å prioritere TSB - sykehustalen 2019
Utgave nr 2, 2019: Vi må snakke om alkohol

Harde fakta

Visste du dette om TSB?
Utgave nr 1, 2017: TSB er underforsket
Utgave nr 2, 2017: 8,5 prosent dropper ut av rusbehandling!
Utgave nr 6, 2017: Steroidebruk i TSB
Utgave nr 1, 2018: Lover og retningslinjer for TSB
Utgave nr 6, 2018: Fritt behandlingsvalg
Utgave nr 8, 2018: Samdatarapport 2018
Utgave nr 1, 2019: Manglende tiltro til rusbehandling
Utgave nr 2, 2019: Rusrelaterte øyeblikkelig hjelp-innleggelser

Pakkeforløp i praksis

Vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

Utgave nr 7, 2018: Unni Korshavn
Utgave nr 8, 2018: Anne Beate Sætrang
Utgave nr 1, 2019: Brith Sjøvold, Felles pasientinformasjon om pakkeforløp
Utgave nr 2, 2019: Helse Bergen

Personvernerklæring

TSB-ledernettverket sender ut nyhetsbrev for ledere i TSB, ”Lederbrevet”, cirka 8 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for Lederbrevet er ledere i TSB, men også andre interessenter kan abonnere.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.