TSB-lederne møttes digitalt i 2020

TSB-lederkonferansen ble avviklet digitalt i 2020. På slaget da den skulle vært fysisk avholdt, åpnet mange ledere lenken til det ca 70 minutters lange komprimerte program på Vimeo. Spørretimen med Bent Høie vakte mest interesse.
Bent Høie deltok under digital TSB-lederekonferanse i september.

Fra 10. september kl 10:00 kunne ledere logge seg inn på Vimeo og følge hele det 70 minutters lange programmet, eller deler av det, på skjermen.

Temaet for programmet, var «TSB-ledelse i koronaens tid», basert på videodagbøker fra TSB-lederes hverdag, innlegg fra generalsekretær i Barn av Rusmibrukere, Marius Sjømæling og fra leder i kompetansetjenesten, Guri Spilhaug. Det var også innledning og spørretime med statsråd Bent Høie, sistnevnte basert på mange innsendte spørsmål fra TSB-ledere i Norge. Denne delen av programmet ble best besøkt. 

Statsråden trakk fram tre prosesser som han ønsker at feltet skal ha fokus på: Kvarus - kvalitetsregisteret for rusfeltet, mer ens rettighetsvurdering og fritt behandlingsvalg i hele landet og pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Som uttrykt gjennom tidligere oppdragsbrev ønsker nåværende politiske ledelse mer likhet i tilbud om rusbehandling i hele landets spesialisthelsetjenester.
– Det er stor variasjon i tjenestetilbudet innen TSB. Det gir ulikt tilbud til pasientene. Helseregionene har i oppdrag å arbeide systematisk for å redusere den uønskete variasjonen, understrekte han.

Han trakk også fram rusreformen og håp om at den skal føre til at «frykten og redselen for straff ikke skal stå i veien for det som er vårt mål; at de som trenger det skal be om hjelp, og få hjelp».
– Mitt budskap til pasienter er nettopp og at de ikke skal skamme seg, men være stolte av å tørre å be om hjelp, sa han.

Det er fjerde gang TSB-ledere møter hverandre til konferanse der ledelsen av helsefagområdet er tema. 
Etter den digitale sekvenden var det mange som meldte tilbake at de savnet å møte andre ledere i de fysiske samlingene, men at det også var fint å høre hverandres stemmer via skjermen.

– Vi håper på enda mer faglig innhold, mer dialog, relasjons- og nettverksbygging neste år, sa prosjektleder og vert Hilde Lytomt Harwiss.