HELSENORGE

Vær synlige i den offentlige debatten!

Koronaen viser oss at politikere trenger tydelige faglige råd fra kunnskapsrike og oppdaterte fagfolk. Skal TSB-ledere mene mer om salg og skjenking av alkohol?

Den nye medievirkeligheten gir oss mange muligheter til å delta i store og små debatter via sosiale medier og andre digitale arenaer. At det er færre som vokter portene til media og andre debattfora gir nye påvirkningsmuligheter. Debattene som pågår, bærer av og til preg av impulsive innlegg og lite gjennomtenkte løsninger. Mange ganger kan våre folkevalgte også delta i slike ordvekslinger med mer eller mindre veloverveide argumenter. For fagfolk kan slike forenklinger oppleves frustrerende. Vi som TSB ledere har bredere faglig utgangspunkt for egne meninger enn «folk flest». Benytter dere anledningen til å komme med saklig informasjon, innspill eller kommentarer, for eksempel om salg og skjenking? 

Ledere og ansatte som jobber i helsetjenesten har regler for hva vi kan uttale oss om. Intensjonen med dem er at vi først og fremst skal beskytte pasienter, inngi tillit som helsetjeneste og trygge våre medarbeidere. Det er blant grunnene til at det mange steder er vanlig å la sentral ledelse uttale seg om politikk, økonomi eller andre overordnede spørsmål. Men vet de alltid hvor skoen trykker på vårt fagområde? Har de for eksempel konkret kunnskap om konsekvenser av alkoholtilgjengelighet for selvmord i Norge?

Regjeringen arbeider med nasjonal alkoholstrategi og har bedt om innspill til det. På grunn av smittesituasjonen har vi stengt grensen til Sverige, og problemene med for å få kjøpt billig alkohol er blitt et hett næringspolitisk tema. Og når alle må handle øl og vin i Norge dukker straks forslaget opp om å senke alkoholavgiftene for å beholde kundene som vanligvis grensehandler. At det er sammenheng mellom pris, tilgjengelighet og skadelig alkoholkonsum er det ikke mange som snakker om. Det burde det være. Koronaen viser oss at politikere trenger tydelige faglige råd fra kunnskapsrike og oppdaterte fagfolk.

TSB-ansatte vet mye om at mange pasienter med behandlingstrengende somatiske sykdommer har et risikopreget alkoholkonsum. Dette blir i altfor liten grad avdekket av våre kolleger i somatiske avdelinger. Vet pasienter og behandlere at de trygt kan spørre fordi det finnes spesialister innenfor rekkevidde, at dere er der? Flere steder er TSB rene «hemmelige tjenester» og usynlige i det samlede tilbudet. Informasjonsarbeidet som Tonje Sandø og andre ledere og medarbeidere i TSB ved St Olavs hospital gjør, viser at vi kan endre dette.

En utfordring til dere som er TSB-ledere er å synliggjøre det dere vet og kan om alkoholens påvirkning på folks liv og helse og ikke minst peke på det dere tilbyr i TSB. Det er viktig både for pasienter, men også for kolleger i andre avdelinger og ansatte i kommunene å vite at det finnes muligheter for å få hjelp med et rusproblem. Det er ingen grunn til å være beskjeden, kom frem med det dere vet om rusproblematikk og behandling. Vær synlig i den offentlige debatten, men også innad i helseforetaket dere jobber i eller er nær.

9.10.2020

gs