HELSENORGE

Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning

Nettverk for deling, dialog og kunnskapsoverføring mellom forskere innen klinisk rusmiddelforskning

​Kontaktperson

 

Espen Ajo Arnevik, PhD
Leder RusForsk
E-post: esarne@ous-hf.no

Deltakere i nettverket

Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB)
Helsedirektoratets brukerråd
Folkehelseinstituttet (FHI)
SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning
Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP)
Seksjon forskning, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus
Avdeling for rusbehandling, A-hus
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse vest - KORFOR
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital
RusForsk, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus
Avdeling rusbehandling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus
Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og rus (SANKS)
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling Ung, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus 
Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus 

Formål

Nettverkets formål er

  • å legge til rette for god og relevant rusmiddelforskning,

  • å hjelpe i gang ny klinisk rettet forskning

  • å bidra til kommunikasjon og samordning mellom ulike miljøer som driver klinisk rusmiddelforskning 

  • å oppmuntre studenter/ unge forskere til å gå i gang med klinisk rusmiddelforskning

Møter  

22. januar 2020 Workshop om Kvarus (Invitasjon)

Forskning om TSB

Oversikt på tsb.no

Nyheter

Fant du det du lette etter?