Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser

Et prosjekt med mål om å bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving
i utredning av pasienter i TSB.

​Om prosjektet

Enhetene som tilbyr å utrede pasienter i Tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB) i Norge er vidt spredt over hele landet. Dette prosjektet tar sikte på å opprette et nasjonalt, faglig nettverk der disse fagmiljøene kan møtes. På sikt er målet å bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving hos de som driver utredning. Godt samarbeid og samordning kan bidra til at pasientene møter utredningstilbud av samme, gode kvalitet, uansett hvor i landet de bor. 

Tiltak i prosjektet er å:

 • kartlegge TSB-enheter som tilbyr utredning i Norge

 • kartlegge deres praksis i utførelsen av utredningsoppgaver

 • arrangere arbeidsseminarer og andre samarbeidsprosjekt innen rammen av et fremtidig fagnettverk

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Seksjon Ung ved Oslo universitetssykehus og Enhet for utredning, Avdeling TSB, Sykehuset Innlandet Sanderud. 

Deltakere


Deltakere i nettverket
Utredningsenheter i

Helse Nord-Trøndelag
Helse Førde
Sykehuset Innlandet, Sanderud
Oslo universitetssykehus
Sykehuset Østfold, Østfoldklinikken
Borgestadklinikken
Sykehuset Vestfold
Sørlandet sykehus

Kart der deltakerinstitusjoner er avmerket

 

Prosjektgruppe

Espen Ajo Arnevik
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
e-post: esarne@ous-hf.no
Tlf: 412 09 898

Anne Landheim
Forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
e-post: anne.landheim@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 408 47 577

Morten Brodahl
Erfaringskonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
e-post morten.brodahl@sykehuset-innlandet.no
Tlf: 902 65 112

Hilde Mogensen
Koordinator, Seksjon utredning, Avdeling TSB, Sykehuset Innlandet Sanderud
e-post: hilde.mogensen@sykehuset-innlandet.no

Hanne Pedersen
Enhetsleder, Seksjon Ung, Avd rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus
e-post: pedhan@ous-hf.no

Avholdte nettverksmøter

Det første nasjonale møtet for døgnenheter som driver utredning i TSB fant  sted på Høsbjør 7. og 8. mai 2015. Der ble det besluttet å opprette et nasjonalt nettverk for utredning.  Det andre møtet ble arrangert 27.-28. april 2016:

Nettverksmøte 27.-28. april 2016

Invitasjon

Pakkeforløp, Gabrielle Welle-Strand

Kartlegging av dagliglivets ferdigheter, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Enhet for Rus og Psykiatri, Sørlandets sykehus Kristiansand ved Helene Ljunggren Bjørnarå

Utredning i retningslinjer, Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Undersøkelse av aktivitet i åtte utredningsenheter, Anne Landheim og Espen Ajo Arnevik

Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet, Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prosjektdokumenter

Prosjektplan

Nyheter

 • 25.09.2017
  Planlegger håndbok om utredning av ruspasienter

  Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser planlegger å utvikle en håndbok i utredning av pasienter i TSB eller med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP).

 • 24.10.2016
  Delte erfaringer fra utredning

  Hva var utredning og hva var behandling? For meg gled det over i hverandre, fortalte Arild Knutsen på erfaringsseminar om utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 • 24.10.2016
  Systematisk matching gir bedre utfall i TSB

  Forbedret kartlegging av ruspasienters behov viser seg å være en god investering.  Bruken av et strukturert elektronisk spørreskjema ga bedre plassering av pasientene og bedre utfall av behandling i TSB, ifølge undersøkelser som Marianne St...

 • 19.10.2016
  Utreder flere diagnoser hos ruspasienter

  - Det er høy sykelighet men lite frafall blant pasienter som utredes for ruslidelser, sier Anne Landheim og Espen Ajo Arnevik. De to leder hver sin kompetansetjeneste og har samarbeidet om en undersøkelse av praksis i utredning av pasienter...

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.