Planlegger håndbok om utredning av ruspasienter

Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser planlegger å utvikle en håndbok i utredning av pasienter i TSB eller med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP).

 

Nettverket  av fagfolk som har oppgaver med utredning av pasienter i TSB/ROP møtes hvert år til seminar på Høsbjør, og 30. august 2017 var det tredje gang det møttes.  Det  ble besluttet at prosjektet skal ta initiativ til å utarbeide en håndbok i utredning i TSB/ROP, med bidrag fra klinikk, brukere/ pasienter og forskning. Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser skal også sette i gang et forskningsprosjekt der en vil følge pasienter som har vært utredet for å få mer kunnskap om og hvordan utredningen tas i bruk av behandlere og andre oppfølgingsinstanser.

Det var ​53 personer som deltok på seminaret, som hadde følgende saker på dagsorden.

Deltakere på seminar 2017