Prosjekt implementering av nasjonale faglige retningslinjer

Prosjekt for å endre og samstemme praksis 
i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

Prosjektet skal tilrettelegge for at sentrale aktører blir i stand til å igangsette implementeringsarbeid lokalt.  

Aktuelle retningslinjer


Nasjonale faglige retningslinjer for rusfeltet


Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse Prosjekt implementering av nasjonale faglige retningslinjer på rusfeltet

Prosjektorganisasjon

Bilde av Erik TorjussenProsjektleder
Erik Torjussen
erik.torjussen@a-larm.no

Kommende seminarer

Vinter og vår 2018 arrangeres introduksjonsdager til «avrusningsretningslinjen» og «behandlingsretningslinjen», ulike steder i landet.  
6. mars 2018 hos Stiftelsen Bergensklinikkene Torggata 11, Bergen fra kl. 10.00 – 15.00
14. mars 2018 på UNN, Tromsø i lokalet Fyrhuset fra kl. 10.00 – 15.00
Helse Midt-Norge: er ikke avklaret dato

Alle steder blir det servert en enkel lunsj og samlingene er gratis.
Påmeldingsfrist: 10 dager før gjennomføring

Opplæringsmateriell  

Filmer og videoer om faglige retningslinjer for TSB på YouTube


OPPLÆRINGSMATERIELL

 • Implementering av retningslinjen

  Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

 • Hva er en anbefaling?

  Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

 • Se nytten av en faglig retningslinje!

  Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

NYHETER

 • 27.10.2016
  -Brukerstyrt innleggelse er lønnsomt

  – Jeg vil gjerne trekke fram anbefaling nummer 1.3 som anbefaler at pasienter skal ha tilgang til brukerstyrt innleggelse, sier leder for Finnmarkskollektivet, Trude Rød.  

 • 27.10.2016
  Den første faglige retningslinjen for rusfeltet

  For første gang får helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) en nasjonal retningslinje som skal gjelde for fagfeltet som helhet: – Et viktig bidrag til å skape rus- og avhengighetspasientenes helsetjeneste, sier...

 • 28.10.2016
  Møt brukeren der brukeren er!

  – Jeg vil framheve anbefalingen om at første del av behandling og oppfølging bør fokusere på allianseetablering, kartlegging og utredning, sier John Helland, Kommunalleder for helse og sosial, Alta kommune.
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.