Møt brukeren der brukeren er!

– Jeg vil framheve anbefalingen om at første del av behandling og oppfølging bør fokusere på allianseetablering, kartlegging og utredning, sier John Helland, Kommunalleder for helse og sosial, Alta kommune.

– Vi bygger brukernes tillit ved å  legge mer til rette for hjelp med bolig og økonomi. Da har vi en god basis for videre behandling og rehabilitering, sier kommunalleder for helse og sosial i Alta kommune.

Anbefaling 2.2 i kapitlet om oppstart i behandling lyder: ​Første del av behandling og oppfølging bør fokusere på allianseetablering, kartlegging og utredning.

I samråd med psykiatri- og rustjenesten er det denne anbefalingen John Helland vil framheve.

– Hvorfor denne anbefalingen?

– I startfasen av behandlingen bør hovedfokus være å etablere en behandlingsrelasjon og engasjere pasienten i egen endringsprosess, slik det står i begrunnelsen for anbefalingene. Poenget er ganske enkelt at jo tidligere i behandlingskjeden man får ting til, jo større er sjansen for å lykkes.

Opplever du at dte er gap mellom anbefaling og praksis? 

– I vår kommune prøver vi hele tiden å oppnå god kvalitet i behandlingsrelasjonen, men ser vel at dette ikke alltid lykkes i å møte brukeren der brukeren er. Praksis vil derfor være et godt stykke unna anbefalingen i en hektisk hverdag.


– Hvordan tette gapet?

Ved å møte brukerne ute og i sitt eget miljø, samt å legge mer til rette for hjelp med bolig og økonomi. Da vil vi lettere også kunne få den tillit som vi trenger hos brukeren for å få en god relasjon. Mer bruk av ressurser ute i felten og samtidig økt kompetanse og kvalitet i selve behandlingen vil kunne minske dette gapet.