Prosjekt rett og frist

Like henvisninger til behandling i TSB skal vurderes likt uavhengig av hvor pasienten søker behandling.

 Vurderingsteam har som oppgave å vurdere henvisninger til TSB, i tråd med faglige vurderinger og lover og forskrifter som regulerer pasientrettighetene. Prosjekt Rett og frist har samarbeidet med vurderingsteamene i helseforetakene og private behandlingsenheter, om å utvikle og dele kunnskap og metoder i arbeidet. Prosjektet er nå avsluttet.

Mål med prosjektet

Målet med prosjektet er at vurderingsteamene i TSB tar Prioriteringsveileder - TSB aktivt i bruk og vi får mindre uønsket variasjon i rettighetsvurderingene, gjennom samle fagfolk til arbeidsseminar for utveksling av erfaringer og kunnskap som kan bidra til felles forståelse av lover og forskrifter som regulerer pasientrettighetene.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan Prosjekt rett og frist 2017

Prosjektmedarbeidere


Karoline Rolag
Prosjektleder
karoro@ous-hf.no

ARTIKLER

 • Kompetanseoppbygging i å vurdere rett og frist

  Rett og frist er et prosjekt i Nasjonal kompetansetjeneste TSB som har som mål å samle deltakere i vurderingsinstanser for å dele kompetanse og skape felles forståelse av oppgavene med å tildele rett til behandling i TSB.

 • Inn i behandling?

  Hva er gangen inn i behandling?

NYHETER

 • 30.08.2017
  Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

  – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

 • 05.01.2018
  Utfordrende roller som portvoktere og døråpnere

  – Vi deler utfordringer som døråpnere og portvoktere til TSB, sa Karoline Rollag, da hun ønsket velkommen til det første nasjonale møtet for ansatte i vurderingsteam. Blant temaene var gjennomføring av Fritt behandlingsvalg og nye pasientrettigheter.

 • 06.09.2017
  Antallet vurderingsinstanser krymper

  Ifølge en opptelling som prosjektet Rett og frist nylig har gjort er antall vurderingsinstanser som tildeler rett til rusbehandling i Norge 68. Offisielt er antallet 152. Nedgangen forklares dels med at mange helseforetak sentraliserer sin...

Fant du det du lette etter?