HELSENORGE

- Spør pasienten om alkohol

Er det mistanke om at pasienten har delirium tremens? En prosedyre ved delirtilstander beskriver hva helsepersonell kan gjøre for å hindre komplikasjoner og forlenge sykehusopphold.

Delirtilstander er ikke alltid enkelt å identifisere, men bør ikke overses (ill foto: NK TSB). 

En del pasienter som som brått slutter å drikke alkohol i forbindelse med innleggelse i somatiske sykehusavdelinge får alkoholabstinenser. Dersom de ikke oppdages ved innleggelse, og de kan gå inn i delirium tremens (alkoholdelir) i løpet av behandlingsoppholdet.
Ved Oslo universitetssykehus har en arbeidsgruppe fra somatiske avdelinger og Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i fellesskap utarbeidet en «nivå 1-prosedyre» for forebygging og behandling av delirium tremens.

 

Gjelder for hele sykehuset

 Prosedyren ble formelt godkjent av helseforetaket i mars 2020. Arbeidsgruppens leder har vært overlege Rune Tore Strøm (bilde).

foto Rune Tore Strøm
 – Hovedtyngden av delirproblematikk ser vi i somatiske avdelinger, sier han.
– En av fire innleggelser i somatiske sykehus har alkoholproblemer som kan påvirke behandlingen, og hele åtte prosent kan ha så store problemer at de utvikler alvorlige abstinenser eller alkoholdelir.
– Pasienter innlagt med somatiske akutte tilstander og samtidig alkoholavhengighet har økt risiko for komplikasjoner og forlengede sykehusopphold.


Behandlingssløyfe

I henhold til delirprosedyren skal alle pasienter kartlegges for alkoholbruk i hyppighet og mengde ved innkomst. Pasientene som oppleves å være i risiko for å utvikle abstinenser og delir skal inn i en behandlingssløyfe og overvåkes for abstinenssymptomer.

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler anbefaler at pasienter som legges inn på somatiske eller psykiatriske enheter, bør kartlegges/screenes for rusmiddelproblemer.  

Pasienter som har rusmiddelproblemer, bør henvises til adekvat hjelp i kommune eller TSB.

Vil du lære mer om somatisk helse og alkohol?

Ta e-læringskurs her​

Fant du det du lette etter?