Eldre og rus

Alkohol er en sterk bidragsyter til tapte friske leveår. Problemstillinger rundt eldre og rus er utbredt, men nokså tabubelagt. Hensikten med vårt prosjekt at rusrelaterte helseproblemer hos eldre skal forebygges og behandles.

Se introduksjonsfilm på YouTube (1,3 min)

Alkoholforbruket hos eldre i Norge har doblet seg i perioden 1974 til 2004 (Bye og Østhus 2012). Alkohol er en sterk bidragsyter til tapte friske leveår. Problemstillinger rundt eldre og rus er utbredt, men nokså tabubelagt. Hensikten med vårt prosjekt at rusrelaterte helseproblemer hos eldre skal forebygges og behandles.  

Dette gjør problemstillingen relevant: 

  • I høyinntektsland kan ca to prosent av alle dødsfall og omtrent sju  prosent  av tapte friske leveår tilskrives alkoholbruk (Storvoll m fl 2010).
  • I følge WHO (2011) bidrar alkohol til utviklingen av 60 ulike sykdommer.
  • Eldre personer har ofte et høyt forbruk av sovemidler og beroligende legemidler (B-preparater); i følge tall fra Folkehelseinstituttet (2017) bruker over 30 prosent av de eldre slike vanedannende legemidler jevnlig. Mange vet heller ikke at alkohol og B-preparater er en dårlig, og potensielt farlig kombinasjon. 
  • Rusbruk hos eldre kan skyldes underliggende depresjon og angst, og føre til økt sykelighet, både psykisk og fysisk, og økt dødelighet. Rusbruk antas også å kunne føre til dårlig livskvalitet på grunn av isolasjon og marginalisering, samt forsterke angstlidelser og depresjon, bidra til kognitiv svekkelse samt risiko for hjemmeulykker og trafikkulykker.
  • Eldre har ofte ulike somatiske sykdommer og plager, og vanlige sykdommer som diabetes, hypertensjon og infeksjonssykdommer kan forverres av et jevnlig, høyt alkoholinntak. 

I Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) nevnes det spesifikt behov for å utvikle bedre metoder for å identifisere utfordringer og endre alkoholvaner blant eldre, samt kompetanseheving i alkoholrelatert problematikk i helse- og omsorgstjenestene. Det nevnes også spesifikt at pårørende bør få mer støtte, informasjon og faglig veiledning.

Vimeo Pernille Næss

Se også: opptak av intervju med prosjektleder Pernille Næss om temaet eldre og rus under landskonferanse i alderspsykiatri 24.04.2017 (opptak: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)  


 

Referanser

Babor, Thomas and John C. Higgins-Biddle (2001) : Brief Intervention. For Hazardous and Harmful Drinking. A Manual for Use in Primary Care, WHO

Bye, Elin og Ståle Østhus (2012) Alkoholkonsum blant eldre. Hovedfunn fra spørreundersøkelser 1985-2008, SIRUS/ FHI

Storvoll, Elisabeth m fl (2010): Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk. SIRUS-rapport, nr. 3/2010

Babor, Thomas et al (2001): Brief Intervention. For Hazardous and Harmful Drinking. A Manual for Use in Primary Care, WHO

Fant du det du lette etter?