Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

 – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene.

Bilde av Jørgen Bramness
Mer oppmerksomhet kan hindre at pasienter faller mellom stoler, sier Jørgen Bramness.

Det er en gruppe leger og forskere med bakgrunn i indremedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin som har tatt initiativ til å danne nettverket. Formålet er å snakke mer og bedre sammen på tvers av sektorer.

Økt sykelighet med økende alder

Jørgen Bramness var en av initativtakerne til nettverket.  Som klinisk rusmiddelforsker i Seraf og nå forsker innen rus og psykisk lidelse ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, ser han at denne samsykeligheten blir mer og mer relevant.

– Vi vet at rusmiddelbrukere ofte har både psykisk og somatisk sykdomsbelastning i tillegg til rus- og avhengighetslidelsen. Blant annet status rapporten for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) viser at hoveddelen av dødeligheten blant LAR-pasientene har somatiske årsaker, og med økende alder får de et økende omfang av helseplager og sykdommer.   

For rusmiddelavhengige er faren stor for å falle mellom stoler i helsetjenestene: Enten mellom psykiske helsevern og TSB eller mellom TSB og somatikken. Derfor bør oppmerksomheten høynes på tvers av sektorene.

Somatikk og rus på hver sin tue

 – Hvem deltar i nettverket?
– Vi samler både rusmedisinere med somatisk forskningsfokus og forskere som arbeider innenfor somatikken med sykdommer som forekommer ofte hos rusbrukere eller som følger av rusmiddelbruk. Et problem er at vi sitter spredt og på hver vår tue.     

– Hva vil dere oppnå med et forskernettverk?
– Vårt ønske er å få gi hverandre inspirasjon, dele forskningsresultater og muligens å inngå samarbeid innen feltet somatiske problemer. På forskersiden er vi opptatt av både å dokumentere omfang og belyse hvordan samsykelighet påvirker behandlingsutfall. Kroppslige sykdommer og plager kan være til hinder for god rusbehandling og vice versa. Behandlingen påvirkes begge veier, og mer oppmerksomhet rundt dette i begge sektorene kan gi klinisk nytte.

Informasjon om neste seminar om somatisk helse og rus 23. september 2021