Hjelp til mennesker med rusproblemer i somatiske avdelinger

Oslo universitetssykehus utvikler prosedyre ved delirtilstander som skal implementeres i somatiske avdelinger.

Oslo universitetssykehus utvikler prosedyre ved delirtilstander.

En del pasienter som legges inn i somatiske sykehus har alkoholabstinenser som ikke oppdages ved innleggelse, og kan derfor gå  inn i et delirium tremens i løpet av behandlingsoppholdet.

Ved Oslo Universitetssykehus har en arbeidsgruppe hatt i oppdrag å utarbeide en «nivå 1-prosedyre» for forebygging og behandling av delirium tremens. Arbeidsgruppens leder har vært overlege Rune Tore Strøm (bilde).

Foto av Rune Tore Strøm

Gjelder for hele sykehuset

– Hovedtyngden av delirproblematikk ser vi i somatiske avdelinger, sier han. – Ved innleggelser i somatiske sykehus er andelen alkoholavhengige som utvikler delirium tremens 24 til 33 prosent. Blant pasienter som legges inn til avrusning i TSB er det svært få tilfeller.

 
– Pasienter innlagt med somatiske akutte tilstander og samtidig en alkoholavhengighet har økt risiko for komplikasjoner og forlengede sykehusopphold.


Behandlingssløyfe

I henhold til utkastet til delirprosedyre skal alle pasienter kartlegges for alkoholbruk og mengde ved innkomst. De pasientene som oppleves å være i risiko for å utvikle abstinenser og delir skal inn i en behandlingssløyfe og overvåkes for abstinenssymptomer.

Prosedyren er i disse dager på intern høring i Oslo universitetssykehus. Når den er klar vil den gjøres kjent via et eget opplæringsopplegg. Både prosedyren og opplæringsmodulene kan implementeres hos andre helseforetak.

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler  anbefaler at pasienter som legges inn på somatiske eller psykiatriske enheter, bør kartlegges/screenes for
rusmiddelproblemer. Pasienter som har rusmiddelproblemer, bør henvises til adekvat hjelp i kommune eller TSB.

Se Rune Tore Strøm: Om utkast til prosedyre ved delir (Presentasjon fra  2017).