Helsenorge

Kunnskapsstatus for alkoholintervensjoner i sykehus

Hva er kunnskapsgrunnlaget for rusintervensjoner i somatiske sykehus? Forelesning ved Sverre Nesvåg.

Sverre Nesvåg er forskningsleder ved KORFOR og Førsteamauensis II ved SERAF)

 

Foredraget (32 minutter) er laget og vist for seminaret "Rus i kroppen? " 30. september 2014.