Helsenorge

Lommerus

Lommerus er en guide for helsepersonell til bedre behandling av rusmedisinske problemstillinger i sykehus.

Lommerus

Heftet gir helsepersonell utenfor rus-sektoren oversikt over behandling av forgiftninger og abstinens for de fleste vanlige rusmidlene. I tillegg inneholder «Lommerus» informasjon om smertebehandling for pasienter med opiatavhengighet, farmakologisk kunnskap om rusmidler og samtaleteknikker der man mistenker at høyt inntak av rusmidler påvirker sykdomsbildet. Et tema er  henvisningsrutiner mellom somatikk og TSB.

Overlege Svein Skjøtskift fra Helse Bergen  er forfatter av heftet.

Foto Svein Skjøtskift (Legeforeningen)

–  Mange vil ha nytte av å ha tenkt gjennom hvordan  man kan informere pasienter om helserisiko ved deres bruk av rusmidler uten at de taper ansikt, sier Svein Skjøtskift. 
I forbindelse med en pågående revisjon av «Lommerus» skal det også utvikles casebasert læring basert på innholdet i håndboka.

Kort presentasjon av verktøyet «Lommerus» Svein Skjøtskift, 2017.