Helsenorge

Ser vi alkohol?

Inger, Geir og Terje er pasienter der et risikofylt forhold til alkohol samspiller med somatiske skader. Se video om hvordan helsetjenester kan møte pasienter med rusrelatert skaderisiko.

Rusrelaterte skader er vanlig i somatiske helsetjenester. Inger, Geir og Terje har et risikofylt forhold til alkohol. Hva kan vi møte dem med (film, 2 min).