Ser vi rus?

Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol hovedproblemet, ikke den somatiske skaden de kommer inn med. Hvordan møter helsetjenestene denne skaderisikoen?

Video fra Youtube
Varighet: 2 minutter