Ser vi rus?

Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. Hvordan samspiller et risikofylt forhold til alkohol med somatiske skaden de kommer inn med. Hva møter helsetjenestene denne skaderisikoen med?

 

Video fra Youtube
Varighet: 2 minutter