HELSENORGE

Somatisk helse og alkohol – nytt e-læringskurs er lansert

Pasienters alkoholkonsum kan bidra til en rekke helseplager og sykdommer, påvirke symptombildet og gi komplikasjoner, eller influere på effekten av legemidler. Derfor bør du som jobber klinisk ved en somatisk avdeling snakke med pasienten om alkohol.


Møt pasientene

Hvorfor er pasienters alkoholbruk relevant for deg som arbeider i somatisk avdeling?

Sannsynligvis bruker flere av dine pasienter alkohol i et omfang som kan ha betydning for den aktuelle tilstanden du skal behandle dem for. Noen av dem kan få abstinenskomplikasjoner inneliggende. For andre vil det å redusere forbruket av alkohol på lengre sikt, bedre prognosen for sykdommen de har fått. Gjennom kurset vil du få kjennskap til nyttige verktøy og metoder for å snakke om alkohol. ​​Målgruppe

Primærmålgruppen for kurset er klinisk personell ved somatiske avdelinger på sykehus, men kursets innhold kan være nyttig for andre målgrupper slik som fastleger og annet helsepersonell. Det er også mange relevante elementer i kurset for alle som jobber i TSB.


Ta hele kurset, eller kun de delene som er mest relevant for deg

Kurset består av 6 kapitler og en ressursbank. Kurset kan tas i enkeltdeler, men skal man ta hele kurset bør man beregne 30-45 minutter.

Dersom du ønsker kursbevis, må du ta kurset gjennom Læringsportalen eller Kompetansebroen. Hvis du ikke trenger kursbevis kan du ta kurset via lenken under.

Ta kurset her


Alkohol kan bidra til flere former for somatisk sykdom

Somatisk helse og alkohol​​​​
 

Fant du det du lette etter?