«Vanlig» drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

Den største økningen i alkoholbruken i Norge finner sted blant middelaldrende og eldre. Klarer velferdsstaten å møte utfordringene det medfører? Under Arendalsuka vil Fred Rune Rahm utfordre til å ta fatt i folkehelseutfordringene med alkoholbruk hos eldre. –  I dette folkehelsearbeidet må vi flytte fokus fra misbruk og avhengighet til skadelig bruk; «vanlig» drikking hos eldre kan gi stor helseskade, sier han.

– I folkehelsearbeidet med må vi flytte fokus fra misbruk og avhengighet av rusmidler, til skadelig bruk, sier Fred Rune Rahm (Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl/KoRus - Sør)

Alt tyder på at morgendagens eldre vil ha et høyere alkoholkonsum enn dagens og gårsdagens. Lege og Fred Rune Rahm er spesialrådgiver ved KoRus Sør, Borgestadklinikken og har arbeidet med alkohol og eldres helse i en årrekke. Han skal innlede til debatt om aldring og alkohol på Frokostmøte i Arendalsuka.

«Sikre grenser»?

I sommer har det vært sterk pågang til nettbaserte verktøy for å måle hvor den sikre grensen for alkoholbruk går. Men Rahm tror ikke kalkulatorer og selvtester viser godt nok hvor mye alkohol hver og en på 65+ tåler:
– Når man kommer opp i åra er det umulig å si sikkert hva som er «mye» og «lite» alkoholbruk for hver alder. Gruppen eldre er veldig sammensatt.  Mange av dagens 70-åringer har en almen helse tilsvarende den en 50-åring hadde for bare 50 år siden. «Sikre grenser» for alkoholbruk bør og ses i lys av den enkeltes helse og medisinbruk, og være tema i samtale med leger og annet helsepersonell.

Rett til forebygging og behandling gjelder alle

– «Men er det så farlig da?» kan det jo hende at både pasienter og leger tenker. Aldersforfallet har jo likevel satt inn... 
– Aldri har så mange eldre hatt så mange friske leveår foran seg. Fordi mange kan holde seg friske mye lengre, har de forventninger til både funksjonsnivå og fremtidige opplevelser. Forebyggende informasjon er derfor viktig. Om et alkoholproblem oppstår, har vi de samme krav til behandling som alle andre, pasientrettighetene opphører ikke å gjelde når vi fyller 65!
– Hvorfor drikker seniorer mer?
– Det blir flere eldre. Bare antallet eldre gjør at gruppen med risikobruk av alkohol øker. I tillegg er et mer urbant levesett, mer hedonistiske og mindre kollektive verdier forhold som støtter trenden til eldres økte forbruk av alkohol.  

Fjern fokus fra misbruk og avhengighet   

– Hvorfor bør vi følge med på utviklingen av alkoholbruk hos eldre?
– På linje med alle andre helsefaktorer bør den enkelte gis et godt grunnlag for å vurdere hvor mye alkohol vi vil nyte!
– Begreper som misbruk og avhengighet er ofte helt upassende å diskutere i denne aldersgruppen, understreker legen.  – Ofte skal det ikke mye alkohol til for å skade helsen til en eldre person. Bare at vi har mindre væskevolum i kroppen gjør at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre. Dessuten bruker eldre mer medisiner enn yngre og mange vet for lite om interaksjoner mellom medisiner, sykdom og alkohol.  

Forviklinger

– Det kan ofte oppstå et surr av sammenhenger er hos en tilårskommen person, der høna og egget blir vanskelig å skille. Som når bivirkninger av blodtrykksmedisin dempes med alkohol, og pasienten ender med enda mer medisiner for ubehaget som oppstår… 
– Utelukker du at alkohol kan ha en gunstig virkning på eldres helse, for eksempel ved å dempe stress?
– Ja. Et sikkert råd å gi, er «start ikke å drikke for helsas skyld!». Hygge og nytelse er de eneste gode begrunnelsene for å bruke alkohol. 

– Hva er din melding til politikere?
– Å sikre individuell helse og funksjonsnivå gjennom de lange livene til den kommende, "friske" populasjonen eldre handler blant annet om nivået av alkoholbruk. Det er ikke sikkert at den framtidige velferdsstaten har råd til alkoholrelaterte skader hos neste generasjon eldre. Det beste er å anlegge et folkehelseperspektiv på problemstillingen.
– Her er nøkkelen bevissthet og kunnskap uten stigmatisering og moralisme. Befolkningsrettede filmer som de som vi skal vise på Arendalsuka, kan bidra til refleksjon rundt eget forbruk, og gjøre det letere for den eldre og hjelpeapparatet rundt, å snakke om dette.