Steroideforskning

I 2017 fikk vi etablert en forskningsgruppe for forskning på anabole steroider med forskere fra Steroideprosjektet og Steroideforskning ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Gruppen ledes av forsker Astrid Bjørnebekk, og består av seks personer med bakgrunn i nevrovitenskap, psykiatri, psykologi og medisin. Målet med forskningen vår er å bidra til økt kunnskap om hvilke virkninger steroidebruk kan føre til for menn og kvinner, barrierer brukere har mot å søke behandling for steroiderelaterte helseplager, og å bedre behandlingstilbudet til steroidebrukere. Les mer om forskningsprosjektene våre her.

Vitenskapelige publikasjoner

Lars T. Westlye, Tobias Kaufmann, Dag Alnæs, Ingunn R. Hullstein, Astrid Bjørnebekk (2016): Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users, NeuroImage: Clinical.

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry.

Ekstern omtale av forskningen

Steroideprosjektet

Steroideprosjektet er et kombinert behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som jobber for å bedre kompetansen på behandling av steroidebrukere. Trykk her for å lese mer om hva annet vi jobber med til daglig.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt

Telefon

469 59 791

Mail

steroider@ous-hf.no


Postadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Oslo Universitetssykehus HF
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sognsvannsveien 21/ Gaustad sykehus

Bygg 6

Kart

NYHETER

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 27.10.2017
  Steroidebrukere kan nås med hjelp

  Avhengighet av steroider likner annen avhengighet og avhengighetsbehandling er relevant. Barrierer mot å oppsøke slik behandling kan overkommes ved bruk av informasjonssamtaler. Dette er noen av resultatene som norske forskere la fram for e...

 • 11.10.2016
  Norsk og internasjonalt forskerfokus på steroidebruk

  Les mer

 • 24.04.2018
  Nye forskere i TSB

  I sitt tredje år er Steroideforskningsprosjektet i Nasjonal kompetansetjeneste TSB utvidet med tre nye, heltidsansatte forskere. Prosjektet blir det første i verden som måler både fysiske, psykiske og kognitive langtidseffekter av bruk av a...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.