HELSENORGE

Steroideprosjektet

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt. Vi arbeider med et hovedmål om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor. Vi bistår veiledende til helsepersonell, brukere, pårørende og andre som ønsker mer informasjon om anabole steroider og behandling.

Om Steroideprosjektet

Vi i Steroideprosjektet jobber for å å bedre kompetansen på behandling av brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende. Fokuset i helsetjenestene på bruk av anabole steroider er fremdeles relativt nytt, og det var først i 2013 behandlingsansvaret for denne pasientgruppen ble tildelt enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som ble opprettet som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møte med denne bruker/pasientgruppen.

Hovedmålet til prosjektet er at brukere av anabole steroider og deres pårørende skal få god og kunnskapsbasert behandling uansett hvor i landet de bor.

For å nå dette målet jobber vi blant annet med:

Du vil finne mer informasjon om Steroideprosjektet, hvordan vi er organisert, målsetninger og resultater med mer i denne oppsummeringsrapporten fra 2014-2016:

Steroideprosjektets oppsummeringsrapport 

Prosjektet er organisert under Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, ved Oslo universitetssykehus, og ble opprettet på initiativ og med midler fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014.

Ansatte

Christine Wisløff 

Christine Wisløff

Prosjektleder

chrwis@ous-hf.no

Ingrid Amalia Havne 

Ingrid Amalia Havnes

Forskningskoordinator

uxamav@ous-hf.no

Marie Lindvik Jørstad 

Marie Lindvik Jørstad

Prosjektmedarbeider

lindvm@ous-hf.no

Kontakt


Postadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Oslo Universitetssykehus HF

Postboks 4959 Nydalen

0424 Oslo


Besøksadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sognsvannsveien 21/ Gaustad sykehus

Bygg 6

Kart

Telefon: 469 59 791

Mail: steroider@ous-hf.no


Leder: Christine Wisløff


Nyheter fra Steroideprosjektet

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?