- Anabole steroider er et folkehelseproblem

– Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er blant vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Sammen med Anti-doping Norge har Helse- og omsorgsdepartementet avholdt en stor konferanse om doping både i og utenfor idretten, med både forebyggings- og behandlingsperspektiv.    

Utfordringene for den som skal slutte å bruke anabole androgene steroider var tema for Ingrid Amalia Havnes, Terje Hviid Nordhaug og Michael Koroma.

Den internasjonale konferansen Doping and public health ble arrangert av  Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo 7.-9. juni.

Foto av Bent Høie
Foto: Helse- og omsorgsminsiteren ønsker å sette doping på dagsorden som et folkehelseproblem (foto: Antidoping Norge)

Konferansen samlet 240 deltakere fra 40 nasjoner. Bent Høie hadde selskap av 30 andre foredragsholdere, hvorav tre fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Steroideprosjektet. De belyste temaer som helsekonsekvenser, behandling, kriminalitetsbekjempelse, kosttilskudd, forebyggende antidopingarbeid og antidopingarbeid på treningssentre.

Innledere fra kompetansetjenesten var Christine Wisløff, Ingrid Amalia Havnes og Astrid Bjørnebekk.

Hjerneforsker Astrid Bjørnebekk holdt et innlegg om anabole steroiders påvirkning på hjerne og kognisjon. Ved hjelp av avanserte hjerneavbildningsteknikker og nevropsykologiske undersøkelser, har hennes forskning vist at bruk av AAS kan påvirke hjernevolum og tykkelse på hjernebark. Disse funnene kan forklare noe av de observerte forskjellene mellom brukere av AAS og en kontrollgruppe på kognitive ferdigheter som hukommelse, arbeidsminne og problemløsningsevne. Funnene gir grunn til bekymring over de langsiktige konsekvensene bruk av AAS kan ha på hjerne og kognisjon.

Forskningsleder for Steroideprosjektet Ingrid Amalia Havnes hadde ansvaret for en diskusjon med tema medisinsk behandling relatert til doping. Her ga hun, sammen med Terje Hviid Nordhaug og Michael Koroma, deltakerne et innblikk i hva behandling av skader etter bruk av anabole steroider kan gå ut på, og hvordan et behandlingsforløp kan se ut. I den samme parallellsesjonen fortalte prosjektleder for Steroideprosjektet Christine Wisløff om hvordan informasjonssamtaler om behandlingstilbudet kan bidra til å bryte barrierer for å oppsøke behandling for en bruker med behov for hjelp.

Konferansen samlet forskere, helsepersonell, politi, tollvesen, treningssenterbransjen og antidopingbyråer.

Dokumentasjon fra konferansen (Antidoping Norge)