Er obs på steroider

Phoenix Haga er obs på faren for at personer med rusproblem erstatter en avhengighet med en annen underveis i behandlingen.

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige i alderen 18 til 35 år. Nå kommer erfaringene med steroidbrukere.

Foto av Terje Turøy

 

Terje Turøy er direktør for Phoenix Haga, en behandlingsenhet for unge rusavhengige i alderen 18 til 35 år. Han er obs på mulig steroidprobelamtikk hos beboerne.
– Vi har en del menn som kommer inn i behandling med til dels omfattende steroidebruk i tillegg til andre rusmidler. Noen informerer om det i forbindelse med at de blir søkt inn, andre utelater å fortelle. Det er ikke alltid de ønsker å innrømme det, sier han.

Underveis i behandlingen er personalet obs på steroider som mulig misbruksmiddel, og mistanken skjerpes dersom beboeren vokser unormalt, blir aggressiv eller virker deprimert.

– Vi er også obs på faren for å erstatte en avhengighet med en annen. Vi har for eksempel fjernet alt vektløfterutstyr. Det er fordi vi ikke vil legge til rette for å gjøre kroppsbygging til et substitutt for rusbruk.

Erfaringen fra Phoenix Haga er at å bygge kropp kan være en måte å unngå å kjenne på følelser. Et selvbilde bygget på muskler og fysisk styrke forskyver fokus fra det som er på innsiden.

– I likhet med annen overdreven livsstil kan ekstrem kroppsbygging ta vekk effekten av behandlingen. Vi vektlegger allsidig fysisk aktivitet fremfor kroppsbygging, sier den erfarne TSB-lederen. 

– Det handler om å ta farvel med rusmidler - steroider og andre.