HELSENORGE

Folkeopplysningskampanje om anabole steroider og behandling

Det er fremdeles et behov for å gjøre kjent at tidligere og nåværende brukere av anabole steroider har rett på behandling i TSB. Folkeopplysningskampanjen Steroidelab hadde oppstart 9.april 2018, med mål om å sette anabole steroider og mulighetene for behandling på dagsorden. Kampanjen markedsføres i sosiale medier, og har bidratt til en stor økning i antall brukere som tar kontakt og ønsker behandling.

​Tidligere og nåværende brukere av anabole steroider har hatt behandlingsrett i TSB siden 2014, men dette er det fremdeles mange som ikke vet. Målet til kampanjen Steroidelab er å nå ut til flest mulig av både brukere, pårørende og andre som er interesserte i å få en økt kunnskap om anabole steroider, hvilke virkninger bruk kan gi, og at det finnes effektiv behandling. Kampanjen består i hovedsak av korte videoer med ulik tematikk som markedsføres i ulike sosiale medier og leder til:Kampanjens nettside

Kampanjen fikk navnet Steroidelab fordi bruk av anabole steroider er som et eksperiment, du vet aldri hvordan akkurat din kropp og psyke reagerer. Det er ikke slik at alle får alvorlige bivirkninger etter å ha brukt anabole steroider, men mange får helseproblemer eller blir avhengige som følge av bruken. Vi ønsker derfor å synliggjøre behandlingstilbudene i hele Norge, slik at de som har behov for helsehjelp vet hvor den finnes.

Er du helsepersonell og får en bruker inn i behandling, kan du ta kontakt med oss i Steroideprosjektet for veiledning om du ønsker dette. Du har også gratis tilgang til et nettkurs og alt av behandlingsrelatert skriftlig materiell vi har laget på kampanjenettsidens ressursbank. Ønsker du informasjonsmateriell sendt ut gratis kan du kikke kikke på disse sidene.

Hittil har kampanjen vært en stor suksess, og har vært utvidet flere ganger. Videoene, som til sammen er sett over en million ganger, har fokusert på brukerperspektiv, forskerfakta oppsummert på ett minutt, intervjuer med Helsesista og tidligere brukere, behandling fra ulike behandlerperspektiv og seksuell helse. Alle disse videoene ligger inne på kampanjens nettside, vår Youtube-kanal, og blir markedsført på sosiale medier.

Den store oppmerksomheten rundt kampanjen har ført til at mange flere har tatt kontakt med vår informasjonstjeneste om behandlingstilbudet - og mange har ønsket behandling i etterkant av informasjonssamtalen. Vi ser at kampanjen har effekt, og at flere nå vet hvor de kan oppsøke hjelp og informasjon. Forhåpentligvis kan kampanjen fortsette å bidra til at flere av de som trenger helsehjelp etter bruk av anabole steroider oppdager at behandling finnes, og får den hjelpen eller behandlingen de trenger.

Fant du det du lette etter?