Helsenorge

Forskning på anabole steroider og behandling

I forskningssammenheng er anabole steroider - og særlig behandling ved slik bruk - et relativt nytt fenomen. Feltet er i stadig utvikling, og i behov av mer kunnskap. Steroideprosjektet ønsker å bidra til forskningsbasert kunnskap, slik at vi kan være med på å øke forståelsen av hvilke virkninger anabole steroider kan gi, og til å bedre behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider med helseproblemer.

Forskning

I 2017 ble det opprettet en egen forskningsgruppe for forskning på anabole steroider, ledet av forsker Astrid Bjørnebekk. Forskningsgruppa er tilknyttet avdeling psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, og består blant andre av forskere ved Steroideprosjektet. Du kan lese mer om forskningsgruppa, medlemmene i gruppa og forskningen på denne siden. Forskningsfokuset til Steroideprosjektet går hovedsaklig på aspekter rundt behandling. I 2019 fikk forsker og forskningskoordinator ved Steroideprosjektet Ingrid Amalia Havnes, tilslag på en søknad om et doktorgradsprosjekt som skal gå på utprøving av legemidler for brukere som ønsker å slutte med anabole steroider. Det er nå ansatt en stipendiat på prosjektet, som går i gang høsten 2020. I tillegg jobber vi på ulike forskningsprosjekter som går på bruk av anabole steroider blant kvinner, fengselsinsatte, pasienter i rusbehandling, brukere som ønsker informasjonssamtale om behandling, og hvilke barrierer brukere kan oppleve mot å oppsøke behandling. Disse prosjektene kan du lese mer om på nettsiden til forskningsgruppa.

Vitenskapelige publikasjoner vi har bidratt i:

Havnes, Ingrid Amalia, Marie JørstadIngveig Innerdal and Astrid Bjørnebekk (2020): Anabolic-androgenic steroid use among women – A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects. International Journal of Drug Policy, 28. juli, 2020.

Bukten, Anne, Ingunn Olea Lund, Stuart A. Kinner, Eline Borger Rognli, Ingrid Amalia Havnes, Ashley Elizabeth Muller and Marianne Riksheim Stavseth (2020): Factors associated with drug use in prison – results from the Norwegian offender mental health and addiction (NorMA) study, Health & Justice volume 8, Article number: 10 (2020)

Havnes IA, Jørstad ML, McVeigh J, Van Hout MC, Bjørnebekk A (2020)
The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National Study of Substance Use Disorder Treatment, Subst Abuse, 14, 2020

Bjørnebekk, Astrid, Lars T Westbye, Kristine Walhovd, Marie L Jørstad, Øyvind Sundseth, Anders M Fjell (2019): Cognitive Performance and Structural Brain Correlates in Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Exposed and Nonexposed Weightlifters, Neuropsychology 2019 May;33(4):547-559. doi: 10.1037/neu0000537

Hauger LE, Sagoe D, Vaskinn A, Arnevik EA, Leknes S, Jørstad ML, & Bjørnebekk A (2019). Anabolic androgenic steroid dependence is associated with impaired emotion recognition. Psychopharmacology. DOI: 10.1007/s00213-019-05239-7

Havnes, IA, Jørstad, ML, Wisløff C. (2019) Anabolic-androgenic steroid users receiving health-related information: health problems, motivations to quit and treatment desires. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2019

Havnes, IA and Skogheim TS (2019). Alienation and lack of trust: Barriers to seeking substance use disorder treatment among men who struggle to cease anabolic-androgenic steroid use. Journal of Extreme Anthropology (2019) Vol 3 No 2

Jørstad, M. L., Skogheim, T. S., & Bergsund, H. B. (2018). “Mer hjelp, mindre moralpreken.” Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(1), 69–76. doi:10.1177/1455072517748871

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry.

 
Fant du det du lette etter?