Forskning på anabole steroider

Bruk og virkninger av anabole-androgene steroider er et relativt nytt fenomen i forskningssammenheng. Feltet er i stadig utvikling og i behov av mer forskningsbasert kunnskap. Vi håper at vår forskning kan bidra til å øke forståelsen av hvilke virkninger anabole steroider kan gi, og til å bedre behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider med helseproblemer.

Forskning

Vår forskning på anabole steroider

Ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB forskes det på anabole steroider i to prosjekter, Steroideprosjektet og Steroideforskning. I Steroideprosjektet er fokuset primært på forskning som skal bidra til å bedre behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider. I Steroideforskning er hovedfokuset langtidskonsekvenser av steroidbruk både for menn og kvinner, og hvilken innvirkning slik bruk har på hjerne, hjerte, kognisjon og atferd. Prosjektene samarbeider også på tvers, blant annet om et pågående forskningsprosjekt på utbredelsen av bruk av anabole steroider blant pasienter i rusbehandling.

I 2017 ble de som jobber med denne forskningen samlet innunder en egen forskningsgruppe tilknyttet klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Gruppen ledes av forsker Astrid Bjørnebekk, og består av seks personer med bakgrunn i nevrovitenskap, psykiatri, psykologi og medisin.

Trykk her om du ønsker å lese mer om de forskjellige forskningsprosjektene vi jobber med.

Våre vitenskapelige publikasjoner om anabole steroider:

Jørstad, M. L., Skogheim, T. S., & Bergsund, H. B. (2018). “Mer hjelp, mindre moralpreken.” Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(1), 69–76. doi:10.1177/1455072517748871

Lars T. Westlye, Tobias Kaufmann, Dag Alnæs, Ingunn R. Hullstein, Astrid Bjørnebekk (2016): Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users, NeuroImage: Clinical.

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry.


 
Fant du det du lette etter?