HELSENORGE

Kunnskapsformidling, veiledning og klinisk nettverk

For å nå målet om at brukere av anabole steroider skal få kunnskapsbasert og god behandling, er det viktig at de blir møtt med god kompetanse. Dersom du som helsepersonell får en bruker i behandling og trenger veiledning og råd, kan du kontakte Steroideprosjektets gratis veiledningstjeneste ved å ringe 469 59 791 eller sende en mail til steroider@ous-hf.no. Dersom du er interessert i å holde deg oppdatert på kunnskapen om anabole steroider, er du velkommen til å delta i nettverket vårt. Det er også mulig å ta kontakt med oss for å be om at vi kommer og holder undervisning på ditt arbeidssted. Dette er uten kostnader fra vår side.

Kontakt Steroideprosjektet om du ønsker mer informasjon:

Telefon:   

469 59 791     

Mail:

steroider@ous-hf.no

                                                                    

Fant du det du lette etter?