Norsk og internasjonalt forskerfokus på steroidebruk

To forskere fra Steroideprosjektet hadde sentrale innlegg under en internasjonal konferanse om steroidebruk som folkehelseproblem: Astrid Bjørnebekk om langtidsvirkninger på hjernen og Ingrid Amalia Havnes om bruken av prestasjonsfremmende midler blant innsatte.

​Bak konferansen «Anabolic Steroids: Evidence & Engagement» sto et sterkt forskermiljø ved John Moores University i Liverpool der forskere har arbeidet med denne tematikken i 30 år. Årets konferanse var en anledning for 200 fagfolk, brukere og forskere til å oppdatere seg på ny kunnskap om forekomst, risiko, folkehelsestrategier og behandling – blant annet fra Norge.  

Effekt på hjernen

Forsker i nevrovitenskap Astrid Bjørnebekk la fram smakebiter på forskning som i løpet av sommeren publiseres i Biological Psychiatry om innvirkning av bruk av anabole androgene steroider (AAS) på hjernen. I undersøkelsen som konferansedeltakerne fikk en smugkikk på, har hun sammenlignet MR-skanninger av hjernen hos vektløftere som ikke bruker AAS med de som i ulik grad er eksponerte for AAS. 
– Vi finner betydelige hjernestrukturelle forskjeller mellom gruppene, ikke minst når vi ser på de som har brukt AAS over flere år, sier hun. 

40 prosent av AAS-brukerne som deltar i studien fyller kriteriene for annen skadelig bruk av rusmidler, men funnene i Bjørnebekks studie kan ikke forklares med annen rusmiddelbruk. – Det meste tyder på at funnene kan knyttes til AAS-bruken, sier hun.

Funnene gir ifølge Bjørnebekk grunn til bekymring:  – Endringer i hjernen kan i sin tur ha konsekvenser for psykisk helse, kognisjon og andre funksjoner, sier forskeren.

Deltakerne i studien skal nå følges opp  med ny MR-undersøkelse og flere medisinske tester. Denne kombinasjonen av å observere endringer i hjerne og kognisjon over tid, sammen med andre medisinske målinger, vil kunne gi ny innsikt om hvordan AAS bruk påvirker hjernens aldringsprosess, sier Bjørnebekk.

Prestasjonsfremmende midler blant innsatte

Det andre bidraget fra Steroideprosjektet i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, omhandlet en pågående undersøkelse fra SERAF, Universitetet i Oslo, med utgangspunkt i innsamlete data om fysisk og psykisk helse, rusmiddelbruk og kriminell aktivitet blant innsatte i norske fengsler. Rus- og fengselsforskere samarbeider om undersøkelsen. På vegne av Nasjonal kompetansetjeneste TSB har psykiater og PhD Ingrid Amalia Havnes ansvaret for delen av den som omhandler AAS-bruk.