Nye forskere i TSB

I sitt tredje år er Steroideforskningsprosjektet i Nasjonal kompetansetjeneste TSB utvidet med tre nye, heltidsansatte forskere. Prosjektet blir det første i verden som måler både medisinske, psykiske og kognitive langtidseffekter av bruk av anabole-androgene steroider i et stort utvalg over tid.

Laget av steroideforskere i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Bak fra v Astrid Bjørnebekk, Lisa Evju Hauger, Marie Lindvik Jørstad. Foran fra v: Ingrid Amalia Havnes, Rang Abdullah og Kristina Cecilie Skåtun. 

For tre år siden startet studien Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd med grundige intervjuer og undersøkelser av 82 mannlige brukere av anabole-androgene steroider og en kontrollgruppe. Undersøkelsene besto av strukturell og funksjonell hjerneavbildning, intervjuer og kognitiv testing.

Nå møter tre nye medarbeidere de samme deltakerne på ny, og gjentar og utvider spennet av undersøkelsene i forhold til de som ble gjort i 2015. Blant annet vil deltakernes hjertehelse få mer oppmerksomhet i fase to av den longitudinelle studien som ledes av Astrid Bjørnebekk. 

Foto av Lisa Evju HaugerLisa Evju Hauger
Lisa er psykologutdannet og stipendiat i Steroideforskningsprosjektet. Hun er involvert i det meste som skjer i prosjektet, deriblant blodprøvetaking, innsamling av hjerneavbildning, nevropsykologisk testing (testing av kognitive funksjoner som for eksempel hukommelse) og intervjuer om steroidebruk og mulig avhengighetsproblematikk.

Foto av Rang Abdullah Rang Abdullah

Rang er forskerlinjestudent ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han skal koordinere blodprøveresultater, EKG og langtids-EKG av deltakerne, med sikte på å finne ut om deltakernes hjerter er forstørret eller har rytmeforstyrrelser som følge av steroidebruken.
Foto av Kristina Cecilie Skåtun

Kristina Cecilie Skåtun
Kristina har PhD i nevrovitenskap og skal analysere hjerneskanningene med hensyn til om de kan måle utvikling av avhengighet for blant annet å kunne identifisere et biologisk grunnlag for avhengighet. Er det trekk ved hjernen som skiller de som utvikler avhengighet fra de som ikke gjør det? 

 I tillegg til de fire heltidsansatte forskerne, bidrar forskere ved Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium og Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i prosjektet.

Alle de nyansatte synes det er interessant å jobbe i et så tverrfaglig prosjekt.
– Vi ser at interessen for problem som følge av steroidebruk øker og at vi har mye å lære på de ulike fagfeltene.