Helsenorge

Opplæringspakke gir støtet til kunnskapsdeling om steroider i klinikk

Denne våren skal ruspoliklikken der Ingrid Helle Trana jobber ha flere fagsamlinger om helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider og muligheter for behandling.
– En kursmal fra Steroideprosjektet blir inngang til temaet, der en finner lenker til enkle, visuelt framstilte forklaringer av virkninger og skader, samt samtaleopptak med tidligere brukere og erfarne behandlere, sier hun.

Ingrid Helle Trana arbeider som spesialsykepleier i en av Oslo universitetssykehus (OUS) sine fire ruspoliklinikker. Disse enhetene er tverrfaglig bemannet og skal gi tilbud til personer med rus- og avhengighetslidelser i Oslo, herunder de som har et helseskadelig bruk av anabole-androgene steroider.    

Sentralt tema på faglige møteplasser

Et par dager i uken har ruspoliklinikken på Ullevål faglige møteplasser, og denne våren skal de benyttes til å dele kunnskap om anabole-androgene steroider. 
– Hvorfor akkurat nå?
– Pasientgruppen øker i tverrfaglig spesialisert behandling. I 2015 fikk 35 pasienter i TSB i Helse Sør-øst diagnosen F 55.5, ICD-10s betegnelse på misbruk av steroider. I 2016 vil det nok komme fram at det var enda flere. Ganske nylig ble bruk av steroider inkludert i Rusdata — kartleggingen av alle pasienter som får tilbud i Oslo universitetssykehus sin avdeling rus- og avhengighetsbehandling. Vi skal altså tematisere bruk av anabole-androgene steroider i inntakssamtaler med alle pasienter.

Deler kunnskap i klinikken

Ruspoliklinikken på Ullevål er ifølge Trana heldige å ha ansatte med spesialkompetanse på behandling av denne pasientgruppen. En psykolog og en overlege med mye kunnskaper skal nå ta del i et tverrfaglig behandlingsnettverk slik at alle behandlerne får del i kunnskapen om hvordan å oppdage og se behandlingsmuligheter for gruppen.

— Planene har ligget og ulmet en stund, og opplæringsvideoene som Steroideprosjektet har latt oss få prøvesmake på, ga oss det endelige støtet til å sette i gang. Terskelen for oppstart er mye lavere nå når det bare er å trykke på knappen, så er vi i gang!

Bruker- og behandlererfaring 

I kurset møter vi behandleren og prosjektlederen av Steroideprosjektet Christine Wisløff. Hun har behandlet russkader og -avhengighet siden 2005, fra 2013 hovedsakelig skadelig bruk av anabole-androgene steroider.  Vi møter også en tidligere bruker av anabole steroider, Christian Bærøe Mathisen som forteller om sine erfaringer med å bruke anabole steroider, og å komme ut av det.

– Lenker til animasjoner som beskriver virkninger og intervjuer med tidligere brukere som det kan være lett å identifisere seg med, kan også benyttes som ekstra ressurs i behandlingen, minner Trana om. – Det kan bygge godt opp under det som skjer i behandlingsrommet.  

Se:
Nettressurser om anabole-androgene steroider. Powerpointpresentasjon