HELSENORGE

Pasienttilbud og informasjonssamtaler etter bruk av anabole steroider

Bruk av anabole steroider som doping kan gi flere forskjellige fysiske, psykiske og sosiale følger. Ulike pasienter vil ha ulike behandlingsbehov basert på sine opplevde plager, og det er TSB som har ansvar for å følge opp den enkelte. I Steroideprosjektet tilbyr vi informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere og pårørende, og kan henvise videre inn i spesialisthelsetjenesten om ønskelig.

Pasient og kliniker

Pasienttilbud etter bruk av anabole steroider:

Alle som ønsker behandling etter bruk av anabole steroider vil bli henvist til tverrfarlig spesialisert rusbehandling (TSB), da det er dette spesialisthelseområdet som har hovedansvaret for behandlingen av denne pasientgruppen. Dette ansvaret inkluderer også å trekke inn andre helsetjenester pasienten er i behov av.

Trykk på denne lenken for å lese mer om hvordan et behandlingsforløp kan se ut.

Informasjonssamtale om pasienttilbud for brukere av anabole steroider og deres pårørende:

Ønsker du mer informasjon om behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider og deres pårørende, tilbyr Steroideprosjektet en informasjonssamtale. En slik samtale er gratis, krever ingen henvisning og blir ikke journalført. Både brukere og pårørende er velkomne til å ta kontakt, og samtalen kan gjennomføres over telefon, mail eller møte. Dersom du etter denne samtalen ønsker et behandlingstilbud, hjelper vi deg videre.

Ønsker du en slik informasjonssamtale?

Ta kontakt med Steroideprosjektet på:

​​Telefon:  

469 59 791 

E-post:

steroider@ous-hf.no

 

Fant du det du lette etter?