Spør oss om doping via nettstedet ung.no

Steroideprosjektet har nylig inngått et samarbeid med ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Sammen med Margaret Tveitan fra Dopingkontakten skal vi gi informasjon og svare på spørsmål fra ungdommen om doping.

Fra venstre: Margaret Tveitan, Dopingkontakten, Beate AAS, redaktør i ung.no og Christine Wisløff, prosjektleder i Steroideprosjektet

Ung.no er en nettside drevet av Barne- ungdoms- og likestillingsdirektoratet (Bufdir) som tilbyr offentlig informasjon rettet mot ungdom mellom 13 og 20 år. Denne perioden i livet er særlig preget av endring, mange beslutninger skal tas, man blir mer selvstendig, gjør nye erfaringer og ens egen identitet er i stadig utvikling. Ungdom har derfor gjerne et annet og større informasjonsbehov enn andre aldersgrupper. På ung.no skal ungdommen finne den informasjonen de trenger for å kunne ta informerte og riktige valg. Informasjonen på portalen har hovedsakelig offentlige kilder og er kvalitetssikret og godkjent. Innholdet er tilpasset ungdommen, og er fordelt på over 85 ulike emner, som mobbing, sex og samliv, arbeid, barnevern, psykisk helse, utdanning og også doping.

Steroideprosjektet og Dopingkontakten har nylig inngått et samarbeid med ung.no, og er nå blitt en del av fagpanelet på nettsiden. Sammen skal vi gi ungdommen faglig informasjon om doping. Steroideprosjektet har til nå skrevet to artikler til ung.no, en om hva anabole steroider er og en om hvilke bivirkninger bruk kan gi. I går, 1.11.16, ble det også åpnet for at ungdommen kan stille spørsmål om doping direkte til oss. Ung.no er godt besøkt, med rundt 750 000 besøkende og mer enn 2,5 millioner sidevisninger hver måned. Fra før vet vi at flere brukere av anabole steroider har begynt i ungdomsårene, noen så tidlig som i 13-års alder.  Vi håper nå at noen av disse unge som sitter med spørsmål om doping, tar kontakt med oss via ung.no.