Steroidelab til topps!

Nesten en million har sett Steroideprosjektets kampanje Steroidelab. Under Helseforetakenes kommunikasjonskonferanse i Bergen nylig ble kampanjen også kåret til den mest informative av alle helseforetakenes kandidater

Marie Lindvik Jørstad og Christine Wisløff i Steroideprosjektet (i midten) og reklamebyrået Circus er hoppende glade over å være valgt til å fronte god informasjon fra norske helseforetak (Foto: Circus)

Kampanjen ble presentert under Helseforetakenes kommunikasjonskonferanse av rådgiver Marie Lindvik Jørstad i Steroideprosjektet og prosjektets leder, Christine Wisløff.

Nye pasienter i TSB

Kampanjen har som mål å gjøre pasienter med helseskadelig bruk av anabole-androgene steroider oppmerksomme på behandlingsmuligheter i TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser). Den har nådd unge brukere, pårørende og andre interesserte, gjennom sosiale medier.

Kampanjen fikk navnet Steroidelab fordi bruk av anabole steroider er som et eksperiment, du vet aldri hvordan akkurat din kropp og psyke reagerer. Ikke alle får alvorlige bivirkninger etter bruk av anabole steroider, men mange får helseproblemer eller blir avhengige.

Kampanjens nettside


Mest informativ

Hittil har kampanjen vært en stor suksess. I september 2019 er de fire kampanjevideoene sett 916 000 ganger på YouTube, og en av videoene ble nummer fem i YouTubes reklamekåring i andre kvartal i Norge. 

Etter å ha blitt vist under Helseforetakenes kommunikasjonskonferanse, ble kampanjen «kåret» til den mest informative av alle helseforetakenes kandidater.    

–  For oss er den viktigste følgen av kampanjen at mange flere har tatt kontakt med Steroideprosjektets informasjonstjeneste om behandlingstilbudet, sier Christine Wisløff; – Etter en slik  informasjonssamtale ønsker stadig flere å starte behandling