Steroideprosjektet inviterer til heldagsseminar

Steroideprosjektet ønsker velkommen til et gratis heldagsseminar 13. februar 2018 om anabole-androgene steroider, uønskede effekter, utredning og behandling. 

Heldagsseminaret "Anabole-androgene steroider - uønskede effekter, utredning og behandling etter ikke-medisinsk bruk"  vil finne sted på Gaustad sykehus, bygg 10, og vare fra 8.30-15.30. Detaljert program for dagen finner du her. Kurset er godkjent av norsk psykologforening som et 6 timers vedlikeholdskurs, og gir tellende poeng som valgfritt kurs for allmennleger. Det er også søkt godkjenning for leger i indremedisin og rus-og avhengighetsmedisin.

Ønsker du å delta på kurset kan du melde deg på ved å trykke her.

 

Vi håper å se deg 13. februar!

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med oss på:

Mail: steroider@ous-hf.no

Telefon: 46959791